TÜRKİYE’DEKİ (SURİYELİ GÖÇMENLER DAHİL) TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE DERİ İŞÇİLERİNİN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

TÜRKİYE’DEKİ (SURİYELİ GÖÇMENLER DAHİL) TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE DERİ İŞÇİLERİNİN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Mülteci İşçilerin Sorunları

 • Maaşların ödemesi
 • Eşit işe eksik ödeme
 • İl Göç İdaresi Müdürlüğü nezdinde kayıt sorunları
 • Çalışma izinlerine, kayıtlı istihdama ve sigorta güvencesine çok sınırlı erişim
 • Kötü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) standartları
 • Teknik, mesleki eğitim ve öğretime erişim eksikliği
 • Uzun çalışma saatleri
 • Fiziksel İstismar ve cinsel taciz • Ayrımcılık
 • Kadınlara özel fırsat eşitliği teşviki eksikliği
Anahtar Proje Faaliyetleri
 • Suriyeli Tekstil ve Hazır Giyim çalışanlarına Adli Yardım Hizmeti Verilmesi (İstanbul ve Gaziantep’te haftada bir veya iki kez iki avukat tarafından doğrudan adli yardım sağlanacaktır)
 • Çevrimiçi adli yardım aracının geliştirilmesi
 • Tekstil ve Hazır Giyim sektöründe işveren dernekleri ve sendikalar arasında düzenli sosyal diyalog kurulması
 • Paydaşlar arasında uzun süreli bir sosyal diyalog oluşturmak için Suriyeli mülteci işçilerin entegrasyonuna ilişkin tarama çalıştayı ve yuvarlak masa toplantıları
 • Küçük Ölçekli Taşeron KOBİ’ler için Sosyal Uygunluk (SC) Programının Tasarımı
İşverenlerle İlgili Sorunlar
 • Asıl sorun, taşeron olarak hareket eden KOBİ’lerde
 • Belirli büyüklükteki siparişlere ayak uydurabilmek için imalatçılar işçileri suistimal ediyor
Çözüm
 • İşveren dernekleri ile sosyal diyaloğu geliştirmek, insan hakları durumunu ele alan ortak politika önerileri geliştirmek
 • Suriyeli göçmen işçilerin entegrasyonuna ilişkin tarama çalıştayı ve yuvarlak masa toplantıları
 • Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartları konusunda ileri düzey eğitimler
 • Küçük ölçekli taşeron KOBİ’ler için sosyal uyumluluk (SC) programı
Proje ortakları
Baş başvuru sahibi: 3F Fælles Fagligt Forbund (Birleşik Danimarka İşçileri Federasyonu)
Ortak: DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
Ortak: Tekstil (Tekstil İşçileri Sendikası)

This post is also available in: Türkçe İngilizce