Yatsan işçilerinin tercihi DİSK Tekstil

İzmir Torbalı’da Yatsan Fabrikasında çalışan işçiler 18 Ocak 2014 Cumartesi günü sendikal tercihlerini net şekilde gösterdiler ve kendilerini DİSK Tekstil İşçileri Sendikası ile temsil etmek istedikleri mesajını verdiler.

yatsan

Yatsan işyerinde sendikamızın yanı sıra Teksif ve Öz iplik İş Sendikalarının da üyelik çalışmaları bulunmaktadır. Sendikamız ve Teksif üyelik çalışmalarını fabrika dışında sürdürürken Öz İplik İş yöneticileri “fabrika içinde” üyelik yapmaktadır (!).

Fabrika yönetiminin de işçilerin sendikalaşma tercihine müdahil olduğu bu sorunun çözümü açısından fabrikayı ziyaret eden ve kendisini karşılayan yüzlerce işçiye 16 Ocak günü vardiya çıkışında konuşma yapan Genel Başkanımız Rıdvan Budak’ın önerisi olan sendikalarla işverenin protokol imzalayarak işyerinde referandum yapılması ve işçilerin tercihlerini serbestçe göstermesi önerisi kabul edilmişti.

Referandumla ilgili protokolü işveren temsilcisi Ercan Özcan, Teksif Temsilcisi Faruk Aksoy, Öz İplik İş temsilcisi Mehmet Sürek ve sendikamız DİSK Tekstil adına Mustafa Ali Utku 16 Ocak’ta imzalamıştır. Buna göre referandum 18 Ocak Cumartesi günü saat 13’de iş çıkışında fabrikada yemekhanede gerçekleştirilecekti.

Ancak 17 Ocak Cuma günü vardiya çıkışına 10 dakika kalan fabrika yönetimi tarafından dağıtılan imzasız ve kaşesiz bir bildiri ile referandumun firma yönetimi tarafından iptal edildiği duyurulmuş, Cumartesi günü işyerinde çalışma olmayacağı belirtilmiş ve işyeri içinde sendikal çalışma yapmanın suç olduğu, sendikal çalışma yapanın işten çıkarılacağı vurgulanmıştır.

yatsan2

Sendikamız, protokole imza atan taraflara bildirimde bulunmadan işverenin yaptığı bu tek taraflı duyuruyu kabul etmeyeceğini açıklamıştır. Sendikal tercih işçilerin kendilerinin karar vermesi gereken bir konudur. İşverenin buna karışması yasalara aykırıdır. Protokolde işverenin rolü referandum için uygun yer tahsis etmesi ve çıkan sonuca saygı duyacağını belirtmekle sınırlıdır. İşçilerin tercihlerini belirtmesi ise işçilerin ve sendikaların inisiyatifindedir.

Vardiya çıkışında bildirinin dağıtılmasına karşın fabrika önüne gelen sendikamız yetkililerini servislerden inerek karşılayan işçilere yetkililerimiz bir açıklama yaparak sendikamızın referandumu iptal etmediğini, imza atarak ilan ettiğimiz sözümüzün namusumuz olduğunu ifade etmiş ve tüm işçileri Cumartesi saat 13’de fabrika önüne çağırmıştır. Sendikamız Teksif ve Öz İplik İş’i de imzalarına sahip çıkmaya davet etmiştir.

yatsan2

18 Ocak Cumartesi günü Yatsan işçileri fabrikanın 3 km ilerisindeki halı sahada sabah 10’dan itibaren toplanmaya başladılar. Kendilerinin sendikal hak ve özgürlüklerine yapılan saygısızlığa karşı büyük tepki gösteren işçilerin hedefinde firma yöneticileri ile kol kola gördükleri sendikalar da vardı. Yatsan işçileri çok düşük ücret aldıklarını, eve ekmek götüremediklerini, eşlerinin ve çocuklarının karşısında boyunlarının bükük kaldığını, sendikalı olmak istediklerini ve iradelerine ipotek konulmasına izin vermeyeceklerini, sendikayı işverenin değil işçinin seçeceğini ifade etmekteydiler.

Toplanma yerinde  işçilerle birlikte DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Tekstil Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ali Utku, DİSK Tekstil Söke Şube Başkanı Cemal Poyraz, DİSK Tekstil İzmir İl Temsilcisi İbrahim Yılmaz, DİSK Tekstil Örgütlenme ve Uluslararası İlişkiler Daire Müdürü Emre Eren Korkmaz, Birleşik Metal İş ve Genel İş İzmir şubeleri yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri de bulunmaktaydı.

Referandum saati olan 13’e doğru halı sahada toplanan 150’yi aşkın işçi arabalarına binip konvoy halinde fabrika önüne doğru yola çıktı. 30’u aşkın aracı dolduran işçiler kornalara basarak ve sloganlar atarak, ellerinde DİSK ve Genel İş bayraklarını ve kaşkollarını sallayarak ve DİSK Genel İş’in ses aracının arkasında türkülere eşlik ederek 3 km.lik yolu aştılar.

Fabrika önünde Teksif üyesi bir grup işçi, Öz İplik İş yöneticileri, Birleşik Metal İş’in çevre fabrikalardaki işyeri temsilcileri ve fabrikanın ustaları, yöneticileri ile güvenlik elemanları beklemekteydi. Yatsan işçileri işyeri önüne “Sendika hakkımız engellenemez”, “İnadına sendika, inadına DİSK”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atarak geldiler. Fabrika kapısında halaylarla, horonlarla, sloganlarla coşkulu şekilde iradelerini ortaya koydular.

Fabrika önünde konuşma yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve DİSK Tekstil Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ali Utku referanduma engel olan işverene sendikal haklara saygı göstermesi çağrısında bulundu ve işçileri gösterdikleri direnç nedeniyle kutladı. Genel İş Sendikası da fabrika önüne gelenlere birer çiçek hediye etti.

yatsan3

Bir süre fabrika önünde bekleyen işçiler ardından yeniden arabalara binerek konvoy halinde Cumartesi açık olan İzmir Konak Postanesine gittiler. Yaklaşık 40 km.lik yolda konvoy oluşturan ve bayraklar, kaşkol sallayarak sloganlar atan işçilere İzmirliler de desteklerini gösterdiler. Konak Cumhuriyet Meydanı’ndan PTT’ye de sloganlarla coşkulu şekilde giden işçiler arasında henüz sendikamıza üye olmayanlar veya istekleri dışında başka sendikalara kayıt yaptıran işçiler e-devlet şifrelerini alarak sendikamız üye oldular.

Yatsan işçileri tüm dayatmalara ve iradelerine yönelik saygısız tutumlara karşı tavrını net şekilde göstermiştir. Bu iradeye yalnızca Yatsan yönetimi ve sendikalar değil tüm İzmir halkı tanık olmuştur. Büyük bir coşkuyla ve istekle DİSK Tekstil’i seçen Yatsan işçilerine bu saatten sonra baskıyla vazgeçirmek mümkün değildir. Yatsan yönetimi artık işçinin iradesini kabul etmelidir.

yatsan 4