Yatağan maden ve enerji işçileri haklıdır, eylem hakları gasp edilemez

Özelleştirmeye karşı mücadele eden Yatağan maden ve enerji işçilerinin taleplerini kamuoyuna duyurma amacıyla 23 Ocak 2014’de Ankara’ya yolculuk yapmalarının engellenmeleri kabul edilemezdir. Faşizm örneğidir. İşçilerin özgürce hak arama eylemlerini gerçekleştirme ve seyahat etme özgürlükleri gasp edilmiştir.

Yatağan maden, enerji işçileri ve Türkiye işçi sınıfı özelleştirmenin sonuçlarını gayet iyi bilmektedir. Bunun bir yağma olduğunu, özelleştirmenin işçilere ve fabrikaların bulundukları kentlere büyük yıkımlar getirdiğini, üretimin ve istihdamın düştüğünü gayet iyi bilmekteyiz. Son yolsuzluk operasyonları da net şekilde göstermektedir ki ülkemizde tercihler sanayiden, üretimden ve istihdamdan değil; ranttan, rüşvetten, yağmadan yana değerlendirilmektedir. Tüm bu gerçekler ortadayken maden ve enerji işçilerinin özelleştirmeye karşı mücadele etmesi en doğal demokratik haklarıdır.

Yatağan’dan Ankara’ya doğru yola çıkan işçilerin önlerinin polis barikatı ve TOMA’larla kapatılması, İç İşleri Bakanı Efkan Ala’nın “kesinlikle yaprak kımıldamayacak” talimatı ile gösterdiği tahammülsüzlük son dönemlerde olağanlaşan hukuksuzluğun ve anayasanın tanıdığı demokratik hakların askıya alınmasının yeni bir örneğidir. Açık bir faşizm uygulamasıdır.

Yolsuzluk ve hırsızlık yapanları gözaltına almak dahi mümkün olmuyorken, halkın emeğini çaldığı iddia edenleri gözaltına almaktan korkan kolluk kuvvetlerinin mesele işçi, emekçi ve gençler olduğunda nasıl saldırganlaştığına, biber gazı stoklarını nasıl bir şevkle boşalttıklarına tanık olmaktayız.

Yatağan maden ve enerji işçileri on yıllardır alınteri döktükleri işyerlerinin kaderi hakkında söz söylemesi gereken ilk topluluktur. Bu hak meşrudur, yasaldır, engellenemez. DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Yatağanlı maden enerji işçisi kardeşlerinin yanındadır.

Ekmek mücadelesini baskıyla engellemek isteyen siyasi iktidara karşı tüm konfederasyonlar birleşmeli ve ortak hareket etmelidir. Türk İş uykusunda uyanmalıdır. Bu mücadele tüm işçi ve emekçilerin mücadelesidir.