YASİN KAPLAN VE GÜVEN BOYA’DA HAKSIZ İŞTEN ÇIKARMAYA KARŞI MÜCADELE

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Gaziantep’teki Yasin Kaplan işyeri önünde

Mart 2020’den itibaren ilan edilen Covid 19 küresel salgını nedeniyle açıklanan kararlardan biri işten çıkarma kısıtlamasıydı.

Bu kısıtlamada tek istisna İş Kanunu’nun işverenlere derhal fesih hakkı tanıyan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerine ilişkin 25/II maddesiydi. Bu madde kapsamında işten çıkarmalar SGK’ye kod 29 olarak bildirilmektedir.

Bu şekilde işten çıkarılan işçilerin ihbar, kıdem tazminatları ödenmediği gibi işsizlik sigortasından da yararlanamamaktadır.

Yasada açık biçimde hangi hallerin bu kapsama girdiği belirtilmesine rağmen birçok işveren bu istisnayı durumu keyfi biçimde genel kural haline getirmiş durumdadır.

Birçok ilde rastlanan ancak devletin denetimden kaçınması ve işçilerin örgütsüzlüğü, bilgi eksikliği nedeniyle bu türden haksız, hukuksuz işlemler gün yüzüne çıkarılamamaktadır.

Gaziantep’te de benzeri bir olay yaşanmaktadır. Yasin Kaplan Halı fabrikasında sendikamıza üye olan işçiler, keyfi biçimde Kod 29 ile işten çıkarıldı. Aynı durum Gaziantep Güven Boya’da meydana geldi.

Bunun üzerine üyelerimiz işlerine geri dönmek amacıyla işyeri önünde hak nöbeti başlattı.

Üyesi olduğumuz IndustriALL Global Union Genel Sekreteri Valter Sanches Yasin Kaplan yönetimine bir mektup yazarak örgütlenme ve toplu sözleşme hakkına saygı göstermelerini istedi. Ancak işverenin tutumunda değişiklik görülmedi.

Hak nöbetinin 18. gününde Konfederasyonumuz DİSK durumu yerinde incelemek ve haklarını arayan üyelerimize destek vermek amacıyla 3 Mart 2021 tarihinde Gaziantep’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete DİSK Genel Başkan Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan, KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik, sendikamızın Genel Sekreteri Celal Aslan ve Merter Şube Başkanımız Asalettin Arslanoğlu’nun yanı sıra DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların Gaziantep temsilcileri de katıldı.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ziyaret nedeniyle yaptığı açıklamada şunlara değindi:

  • İktidarın bütün politikaları halkı değil, sermayedarları korumaktadır.
  • İşverenler kod 29’u tazminat ödememek, sendikalaşmanın önünü kesmek için kullanmaktadır.
  • Kod 29 kara listedir, ahlak dışıdır.
  • İşten çıkarmalara son verilmeli, işçilerin insanca yaşaması sağlanmalıdır.

Gaziantep Bölge Temsilcimiz Mehmet Türkmen ise Yasin Kaplan’da 16 ve Güven Boya’da ise 4 üyemizin haksız yere işten çıkarıldığını belirterek işverenlerin anayasal hak olan örgütlenmeyi engellemek istediğini söyledi.