Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Şiddete ve Ayrımcılığa karşı
Eşit, Adil, Güvenli Bir Toplumsal Yaşam İstiyoruz

8-martBiz emekçi kadınlar artık susmuyoruz, boyun eğmiyoruz, bize reva görülen yaşam tarzına rıza göstermiyoruz. Bizler ekmek, özgürlük ve adalet istiyoruz.

Bizler, yaşamını çalışarak sürdüren kadınlar olarak evde, sokakta ve işyerinde her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Eşit yurttaşlar olarak erkeklerle aynı imkanlardan yararlanmayı kendimize hak görüyor ve bunu talep ediyoruz.

Bizler emeğiyle geçinen kadınlar olarak evde, sokakta ve işyerinde şiddete, tacize ve baskıya karşı çıkıyoruz. Kendimizi özgürce ifade etmek istiyoruz.

Biz işçi kadınlar eşit işe eşit ücret istiyoruz. Evde ve işyerinde emeğimize saygı gösterilmesini istiyoruz.

Biz emekçi kadınlar fabrikalarda, işyerlerimizde çocuklarımız için kreş istiyoruz. Kadınlara yönelik haklardan bir bütün olarak yararlanmak istiyoruz.

Bizler kendimiz ve ailelerimiz için güvenli bir gelecek, iyi bir yaşam istiyoruz.

Biz emekçi kadınlar bu haklı taleplerimiz için örgütleniyoruz, birleşiyoruz, sesimizi yükseltiyoruz, mücadele ediyoruz. Bize dayatılan her türlü sömürüye, şiddete, tacize, baskıya ve ayrımcılığa karşı “artık yeter” diyoruz. Geleceğimizi ellerimize alıyoruz. Evde ve işyerinde büyük bir emekle durmadan çalışan biz emekçi kadınlar ikinci sınıf insan olarak görülmeye karşı çıkıyoruz.

İşte 8 Mart bu taleplerin, bu özlemlerin, emeğe saygının, ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkışın, özgür ve adil bir yaşama olan özlemin simgesidir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünyada emekçi kadınların ortak mücadele ve dayanışma günüdür.

Bu mücadele 156 yıldır, her ülkede verilmektedir. 156 yıl önce ABD’de New York’ta daha iyi çalışma şartları için greve giden 40 bin dokuma işçisine polis saldırmış, işçileri fabrikaya kilitlemiş ve fabrikada çıkan yangında çoğu kadın 129 işçi yaşamını yitirmiştir. Bu nedenledir ki her 8 Mart’ta dünyanın her köşesinde emekçi kadınlar olarak hem bugüne kadar mücadele eden işçi kadınları anmakta hem de bu mücadeleyi geleceğe taşıyarak adil, güvenceli, özgür bir yaşam için taleplerimizi haykırıyoruz.

Bu mücadele büyüyecek. Emekçi kadınlar olarak her türlü baskıyı, ayrımcılığı, şiddeti, ikinci sınıf insan muamelesini parçalayacağız. Özgürlüğümüze, emeğimize sahip çıkıyoruz, toplumsal dönüşümün öncüsü oluyoruz. Daha adil ve insanca yaşanabilir bir toplum, bir ülke, bir dünya istiyoruz.

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

kadinlar-8