VF ve Ünsa’da Yeni TİS Süreci

Sendikamızın örgütlü bulunduğu Aydın Söke’deki VF Ege ile İstanbul’daki Ünsa Ambalaj işyerlerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi sürecine başlandı.

Üyelerimizden gelen öneriler doğrultusunda hazırlanan taslakların işyerlerine bildirimi yapılarak, yasal süreçte ilk adım atıldı.

Sendikamız bu süreçte de ILO’nun da öncülük ettiği ücretler, sosyal yardımlar ve çalışma koşulları bakımından, “insan onuruna yaraşır” ücret ve çalışma koşulları ilkesini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Her iki işyerinde de görüşmelerin en kısa süre içinde başlatılması ve üyelerimizin beklentileri doğrultusunda tamamlanması için çalışmalar hızlandırılmaktadır.