VF EGE TİS GÖRÜŞMELERİNDE ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLANDI

Sendikamız ile VF Ege San ve Tic. A.Ş. arasında sürmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci görüşme de tamamlandı.

İlk 4 Aralık’ta, ikincisi ise 11 Aralık’ta yapılan görüşmelerde sendikamızın teklifinin büyük bölümü üzerinde anlaşmaya varıldı.

11 Aralıkta, Kuşadası’nda yapılan ikinci toplantıya, Sendikamız aralarında Genel Sekreterimiz Muzaffer Subaşı, Genel Yönetim Kurulu üyemiz M. Ali Utku’nun da bulunduğu geniş bir heyetle(1) katıldı. İşveren tarafını ise VF Ege İşletme Müdürü Aslı Akıntürk, İnsan Kaynakları Müdürü Cüneyt Balay, Hukuk Müşaviri Av. Ertürk Eras ve Personel Şefi Nevzat Kaya temsil etti.

İlk toplantıda, çalışma koşulları başta olmak üzere 47 idari madde görüşülerek karşılıklı anlaşma sağlandı.

İkinci toplantıda, özellikle sosyal yardımlar konusu görüşüldü. Yılda dört kez verilen erzak yardımı yüzde 24 oranında artırılarak net 180 TL’ye çıkarıldı. Eğitime ortak katkı yardımında ise yüzde 11’e ulaşan artış yapıldı. Bu yardımlar ayrıca ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında artırılacak şekilde düzenlendi.

Meslek hastalığı veya iş kazası sonucu sakatlanarak engelli olan üyelerimiz ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu durumdaki üyelerimize durumlarına uygun iş verilememesi veya üyemizin çalışamaması halinde kıdem tazminatına ek olarak 15 günlük ücreti tutarında engelli ödeneği verilmesi sözleşme hükmü haline getirildi.

Ücretler ve ücretleri doğrudan etkileyecek (fazla mesai vb.) maddelerin 15 Ocak’ta yapılması planlanan 3. Toplantıda ele alınması kararlaştırıldı.

(1) Heyetimizin tam listesi;

Genel Sekreter Muzaffer Subaşı, Genel Yönetim Kurulu üyesi M. Ali Utku, Genel Sekreter Yardımcısı Ergün İşeri, Şube Başkanı Cemal Poyraz, Şube Sekreteri Şadiye Kiracıoğlu, Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz; Mustafa Halavurt, Hakan Kara, Ali Çetin, İşyeri Baş Temsilcimiz Meryem Yanık, İşyeri Temsilcilerimiz; Musa Karabacak, Hüseyin Okuroğlu ve Emine Özen