Valter Sanches; Dayanışma en önemli mücadele aracımız

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) Genel Sekreteri Valter Sanches ülkemizi ziyaret etti.

Sanches’in ziyareti nedeniyle, Küresel Sendika’nın Türkiye’deki farklı işkollarında örgütlü üyeleri Ankara’da bir araya geldi.

12 Ocak, Cuma günü Tes-İş Genel Merkezinde yapılan toplantıya sendikamız adına Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan Tes-İş Genel Başkanı ve Küresel Sendika Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Şahin, Türkiye’deki sendikal mücadeleye gösterdiği yakın ilgiden dolayı Valter Sanches’e teşekkür etti.

Şahin konuşmasında şu konulara değindi:

 • Taşeron işçilerin kadroya alınması konusu, tarafımızdan olumlu karşılanmıştır. Bununla beraber düzenleme yeni sorunlar gündeme getirmiştir. Konunun sendikalarla müzakere edilerek ve KHK ile değil yasa ile düzenlenmesini istedik.
 • Arabuluculuk düzenlemesine yönelik endişelerimiz devam etmektedir.
 • Asgari ücret artışı yetersizdir. Bu konuda talebimiz insan onuruna yaraşacak ve aileyi kapsayacak bir ücretin belirlenmesidir.

Mustafa Şahin’in konuşmasından sonra Genel Sekreter Valter Sanches dünyadaki gelişmelere değinen bir konuşma gerçekleştirdi.

Sanches’in konuşmasında öne çıkan başlıklar kısaca şu şekildeydi:

 • Dünyada sağ siyaset öne geçiyor, liberal eğilimler/programlar halk karşıtı, sendika karşıtı biçimde şekilleniyor.
 • Büyüme yavaşlıyor, ekonomik olanaklar daralıyor. Zenginlik belli bir kesimin elinde yoğunlaşıyor.
 • Çok uluslu şirketler çok etkili hale gelmiş durumda ve hükümetler bunların kuklası gibi davranıyor.
 • Bu şirketler rekabetçi kalmalarının koşulunu çalışanların çalışma ve yaşam koşullarını düşürmekte görüyorlar. Doğrudan yatırımlarında veya tedarik zincirlerinde sendikasızlaştırmaya gidiyorlar.
 • Bunlarla mücadele için ILO, OECD, Küresel Çerçeve Sözleşmeler gibi araçlara başvuruyoruz. Ancak asıl mücadele aracımız işçilerin, sendikaların dayanışmasıdır.
 • İki önemli gelişme bizleri bekliyor:
 • Fosil yakıt kullanımının azaltılması hedefleniyor, bazı ülkeler bunun programı açıklamış bulunuyor. Bu durum enerji sektöründe çalışan işçiler için bir sorun oluşturacak.
 • Endüstri 4.0 yeni bir dönüşüm başlatıyor. Digitalleşme yeni kazanımlar sağlamakla birlikte işçiler açısından sorunlara yol açabilir. Bu noktada istihdamın sürdürülebilirliği öne çıkıyor. Almanya’da IG Metall’in talebi, çalışma süresini haftalık 35 saatten, 28 saate indirmek.
 • Demokrasi olmadığında sendikal gelişme zorlaşıyor, işverenler kolay baskı kurabiliyor.
 • Olağan Üstü Hal, ülkenin güvenliği ile ilgili olabilir. Ancak sendikal hak ve özgürlükleri engelleyici bir rolü olduğu endişesi taşımaktayız.
 • Kadınlara şiddet sorunu konusundaki çağrımıza üyelerimizin verdiği desteğe teşekkür ediyoruz.

Açış konuşmalarından sonra üye sendika başkan ve temsilcileri söz alarak;
Başta grevlerin ertelenmesi olmak üzere OHAL’in işçilerin zararına olacak şekilde kullanıldığına,

Taşeron düzenlemesinin yetersiz olduğu ve çalışanlar içinde kadro, ücret ve sendikalar yönünden ayrımcılık ve baskılara neden olabileceğine,

Arabuluculuk sisteminin işçilerin haklarını kaybetme ve işverenlerin tekliflerine boyun eğme riski taşıdığına,

Özgürlüklerin tam olarak kullanılamadığına değinerek, konfederasyonların ortak hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptılar.