Ünsa ve Sünjüt işyerlerinde toplusözleşme değerlendirme toplantısı

Amerikan sermayeli Greif firmasına bağlı Ünsa ile Sünjüt’e bağlı işyerleri için başlayan toplu iş sözleşmesi süreci dair 18 Aralık 2013 günü İstanbul’daki Genel Merkezimizde ele alındı. İstanbul Şube Başkanımız Kazım Doğan’ın, Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri’nin, Örgütlenme ve Uluslararası İlişkiler Daire Müdürümüz Emre Eren Korkmaz’ın ve Ünsa ve Sünjüt işyerleri sendika temsilcilerimizin katıldığı toplantıda hazırlanan TİS teklif taslakları görüşüldü.

ünsa sünjüt

İstanbul Şube Başkanımız Kazım Doğan uzun süredir toplusözleşme imzaladığımız Ünsa İşyeri ile yeni yetki aldığımız Sünjüt işyerlerinde toplusözleşme süreçlerinin bütünlüklü ele alınacağını vurguladı ve üyelerimizle birlikte daha iyi çalışma ve yaşam şartları için mücadele edeceğimizi dile getirdi.

Ergün İşeri ise toplusözleşme sürecine dair ayrıntılı bir açıklama ile özellikle ilk kez toplusözleşme görüşmelerine katılacak olan Sünjüt işyeri temsilcilerine bilgi verdi.

Emre Eren Korkmaz ise sendikal örgütlenmenin en önemli yönünün işçilerin temsil edilmesi ve pazarlık yapması olduğunu belirten Korkmaz Greif’in küresel bir firma olarak işçilerin yaşanabilir ücret hakkına saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Ardından Ünsa Ambalaj işyerinde yeni dönem toplusözleşme sürecine dair yapılan görüşmelerde gelinen nokta izah edildi ve sendikamızın teklifi ayrıntılarıyla anlatıldı. Ünsa İşyeri Baş Temsilcisi Mehmet Ali Başak teklifimizin üyelerimizin ortak kararı olduğunu ve makul talepler içerdiğini vurguladı.

sünjüt ünsa tis 2

Ünsa’dan sonra Sünjüt işyerine dair toplusözleşme teklifimiz üzerine değerlendirmeye geçildi. 20 Aralık Cuma günü Sünjüt ile ilgili toplusözleşme teklifimizin işverene sunulacak olması sebebiyle üyelerimizin taleplerini sıralayan işyeri temsilcilerimizle beraber teklifin somut hali verildi. Sünjüt’e bağlı iki işyerinden gelen işçi temsilcileri Sünjüt işçilerinin oldukça düşük ücretle yıllardır çalıştığını, artık insana yakışır koşullarda sosyal ve ekonomik haklarından yararlanarak çalışmayı istediklerini ve kararlı olduklarını vurguladılar. Sünjüt temsilcileri işyerinde taşeron uygulamasına son verilmesi gerektiğini de dile getirdiler.

Oldukça canlı ve verimli geçen değerlendirme toplantısı bir eğitim çalışması işlevine de sahip oldu ve sendikamızın üzerinde hassasiyetle durduğu sendikal katılım ve demokrasi ilkelerine hayat veren bir içeriğe sahipti.