Panelden genel bir fotoğraf

Aralarında sendikamızın da olduğu 4 ülkeden işkolu sendikalarının gerçekleştirdiği Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi final toplantısı 21-22 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Porto (Portekiz) kentinde FESETE (Portekiz) ev sahipliğinde yapılan uluslararası seminere proje ortağı Belçika, Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve Türkiye’den işkolu sendikalarının heyetleri katıldı.

Final toplantısının ilk oturumunda proje koordinatörü Bruno Freitas, proje çalışmaları hakkında kısa bir bilgi verdi.

Carlos DOMINGUES (Ministry of Labour, Solidarity and Social Security)

Ardında 2008-2015 döneminde finansal krizin sosyal diyalog ve toplu sözleşme sistemine etkilerinin ele alındığı panel başladı.

Panelde FESETE Ulusal Kurulu Koordinatörü Isabel Tavares, Sendikamız adına Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, ACV-CSC METEA adına Uluslararası İlişkiler Uzmanı Kaen Deketele ve OS-TOK adına ise Uluslararası İlişkiler Danışmanı Alena Narovcova birer sunum yaptı.

Yapılan konuşmalarda 4 ülkenin yaşadığı deneylerden çıkan ortak sonuçlar şu şekilde belirlendi;

– Krizin maliyetinin işçilerin üzerine yıkılmaya çalışılması,

– Çalışma yaşamına ilişkin yasaların işçiler aleyhine değiştirilmesi girişimleri,

– Toplu sözleşmelerden kaçınma, Portekiz örneğinde olduğu gibi imzalanmış toplu sözleşmelerin uygulanmasının engellenmesi,

Türkiye heyeti

– Ücret artışlarında etkin bir araç olarak kullanılan enflasyon sepetinin içeriğinin değiştirilerek günlük yaşamla bağının koparılması ve bu yolla düşük enflasyon rakamları elde edilerek ücret artış taleplerinin önüne geçilmesi,

– Sosyal güvenlik sisteminde işçi aleyhine gelişmeler dayatılması ve asgari ücretin düşük belirlenmesi.

Sendikalar bu süreçte oldukça zorlu deneyimler ve mücadelelerle üyelerinin ve genel olarak işçilerin haklarının korunması konusunda gayret içinde olduklarını ifade ettiler.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise insana yaraşık istihdam ve küresel piyasaların zorluklarına yönelik sosyal diyalog ve toplu sözleşmelerin yükümlülükleri başlığını taşıyan ikinci bir panel daha gerçekleştirildi.

Maria JOSE (CTCP)

FESETE koordinatörü Isabel Tavares yönetiminde yapılan panele Portekiz Emek, Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Carlos, Domingues, APICCAPS Hukuk ve Teknik Bürosu Müdürü Margarida Guerner, CTCEP Kalite ve Yatırım Bölümü Müdürü Maria Jose konuşmacı olarak katıldı.

Odak noktasında Portekiz’in özellikle ayakkabı sektöründe, küresel rekabet için yaptığı gelişmelerin yer aldığı konuşmalarda, tekstil ve deri işkolu bakımından işyerlerinin büyük çoğunluğunun KOBİ ve hatta mikro KOBİ olmasının avantaj ve dezavantajlarına değinildi.

İşyerlerinin küçük olmasının örgütlenme ve toplu sözleşmeler bakımından zorluklara neden olduğu, işverenlerin toplu sözleşmelerin işkoluna yaygınlaştırılmasına karşı direnç gösterdiklerine değinildi. Bakanlığın haksız rekabetin önlenmesi bakımından ücretlerin toplu sözleşme ile belirlenmesinin yaygınlaştırılması için çaba içinde olduğu vurgulandı.

Portekiz heyeti

Ayakkabı sektöründe robot kullanımına yönelik yeni çalışmalarla, küresel piyasalarda kalite, hız ve müşteri taleplerini karşılayabilme bakımından önemli avantajlar kazanıldığı anlatıldı. Bu yolla Portekiz’in ayakkabı pazarında önemli bir yer edinmesinin yolu açıldığı söylendi.

Sunumların ardından sendika temsilcileri söz alarak, sunumlara ilişkin görüşlerini dile getirdi. Tartışmalar özellikle küresel tedarik zincirlerinin uyguladığı politikalar, bunların etkileri üzerine yoğunlaştı.

Final toplantısının ikinci gününde, farklı konularda hazırlanan broşürlerin gözden geçirilmesi ve diğer konularda yapılan çalışmalar değerlendirildi.