Uluslararası sendikal hareketten “gezi direnişi”ne destek

Uluslararası sendikal hareketin merkezlerinden de Türkiye’deki “gezi direnişi”ne yoğun destek geliyor

Gezi Parkı’nın korunması için başlayan ve kısa sürede ülke genelinde otoriter yönetim, polis baskısı ve hak ihlallerine karşı bir halk hareketine dönen eylemlere uluslararası sendikam merkezlerden destek mesajları geliyor.

Küresel Sendikalar Konseyi’nin mesajı;

Dünya genelinde yüz milyonlarca işçiyi temsil eden 11 küresel sendika federasyonu, ortaklaşa yayınladıkları bir mektupla Hükümete, barışçıl gösterilere izin vermesi, gözaltındakilerin serbest bırakılması ve yaşanan polis şiddetinin sorumlularının hesap vermesi çağrısında bulundu.

3 Haziran günü Cenevre’de bir araya gelen ve aralarında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali (BWI), Eğitim Enternasyonali (EI), Uluslararası Aktörler Federasyonu (IAEA), Küresel Sanayi Sendikası (IndustriALL), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Uluslararası Taşımacılık Federasyonu (ITF), Uluslararası Gıda Federasyonu (IUF), Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI), OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC), , Uluslararası Sendikalar Ağı (UNI)’nın da olduğu on bir Küresel Sendika Federasyonunun liderleri, Başbakan’a gönderdikleri mektupta, “gösteri hakkını kullanan barışçıl göstericilere karşı güvenlik güçlerinin aşırı ve vahşice şiddet uygulamasından, derin rahatsızlık ve kaygı duyduklarını belirterek, demokrasinin sadece seçim sandığı olmadığını ve barışçıl gösteriler düzenleme hakkının gerçek bir demokrasinin en temel birleşenlerinden biri” olduğunu eklediler.

Küresel Sendikal Hareketin, Hükümetin şiddet ve baskıyı düzenli bir pratik haline getirmesine dair ciddi endişeleri olduğuna değinerek, Taksim’de kutlanmak istenenen 1 Mayıs gösterilerinin güvenlik güçlerinin saldırıları sonucu bir kan gölüne döndüğü hatırlatılarak, şu anda yaşanan gösterilerde çok sayıda insanın yaralandığı ve binlerce kişinin de gözaltında olduğu yönünde raporlar olduğu belirtilerek, böylesine bir gaddarlığın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

“Hükümetiniz kendisine insan hakları ve demokrasi konusunda lider ilan ediyor ancak Gezi Parkı gibi çok basit bir konuda bile diyaloğa girmeyi reddediyorsunuz ve kendi yurttaşlarınıza yönelik hakaretleriniz provakatif ve tehlikelidir” denilen mektupta, “baskı ve anti-demokratik uygulamaların sürdürülmesi yerine, eylemlerin ardındaki nedenlere kulak kabartılması gerektiğine” de değinildi.

Ayrıca mektupta Hükümetin baskıcı ve otoriter politikalarının gitgide arttığı ve özellikle sendikal haklara yönelik yasal ve yasadışı çok sayıda baskın yönteminin de uygulandığına değinildi.

Mektubu yazan Küresel Sendika Federasyonları, “Türkiye ve Türkiye halklarının demokrasi ve tüm sendikal haklarının ve insan haklarının korunmasını hak ettikleri belirtilerek Hükümete göstericilerle diyaloğa girmesi ve taleplerine kulak kabartması, barışçıl gösterilere izin vermesi, gözaltındakilerin serbest bırakılması ve yaşanan polis şiddetinin sorumlularının hesap vermesi” çağrısında bulunuldu.

İspanya’da destek mesajı:

CCOO (İşçi Komisyonları Konfederasyonu) Türk Hükümetini insan haklarına saygı göstermesi ve siyasi şiddeti durdurması için uyarmaktadır

Recep Tayyip Erdoğan hükümeti bir parkın yıkılmasını protesto eden yurttaşlara karşı büyük bir baskı uygulamaktadır. CCOO Türk hükümetini insan haklarına uyması ve orantısız siyasi şiddete son vermesi için uyarmaktadır. Aynı zamanda temel işçi haklarını korumak için büyük bir baskıyla karşılaşan Türk sendikalarına dayanışma selamlarını iletmekte ve DİSK ve KESK tarafından geliştirilen genel grevi desteklemektedir.