Uluslararası seminer; gençlerin sanayiye kazandırılması

Portekiz’de düzenlenen uluslararası seminerde sanayi sektörlerinden uzaklaşan genç işgücü sorunu ele alındı. 12 Mart 2019 tarihinde Porto kentinde yapılan seminere Portekiz, Türkiye, Macaristan ve Malta’dan sendika temsilcileri katıldı.

Portekiz Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı İşçileri Federasyonu (FESETE) ev sahipliğindeki seminer FESETE Genel Koordinatörü Isabel Tavares’in konuşmasıyla başladı.

Seminerin ilk bölümde 2011-2018 döneminde işkolumuzdaki endüstri ilişkileri, işçi sınıfının demografik yapısındaki değişim ve özel olarak nitelikli genç nüfusun durumu ele alındı. Moderatörlüğünü FESETE Yönetim Kurulu üyesi Fernande Moreira’nın yaptığı bu bölümde FESETE Genel Koordinatörü Isabel Tavares, Sendikamız adına Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, Macaristan’dan Maden Enerji ve Sanayi İşçileri Sendikası (BDZS) Uluslararası İlişkiler Sekreteri Szabolcs Beöthy-Feher, Malta’dan Genel İşçi Sendikası (GWU) Gençlik Sekreteri Kendrick Bondin ülkelerindeki koşullar hakkında bilgi verdi.

Moderatörlüğünü FESETE toplu sözleşmeler sorumlusu Manuel Freitas’ın yaptığı ikinci bölümde ise Portekiz Tekstil ve Giyim Sektörü Eğitim Merkezi (MODATEX) Müdürü Jose Castro, Portekiz Ayakkabı, Ayakkabı Bileşenleri, Deri ve Deri Parçaları Derneği (APICCAPS) Genel Müdürü Joao Maia ve Portekiz Ayakkabı Sektörü Eğitim Merkezi (ACADEMIA DESIGN E CALÇADO) Eğitim Bölümü Sorumlusu Ricardo Sousa Portekiz ve dünyadaki ayakkabı sektörünün gelişimi, ayakkabı ve tekstil sektörlerinde çalışanlara yönelik verilen mesleki eğitimlere ilişkin sunumlar yaptılar.

Genç işçilerin istihdamının artırılmasını teşvik ve buna sosyal diyaloğun, toplu sözleşmenin ve sosyal politikaların etkisinin değerlendirildiği son oturumda ise Sendikamız adına Av. Dilara Doğan, BDZS adına Szabolcs Beöthy-Feher, GWU adına Kendrick Bondin görüşlerini dile getirdiler.

Toplantının kapanışına Portekiz İstihdam Bakanlığı, İstihdam ve Emek İlişkileri Genel Müdürü Sandra Ribeiro katılarak bir konuşma yaptı. Ribeiro işkolunda teknolojik yatırımların hızla arttığı, mesleki gelişim bakımından 2-3 yılı bulan kurslar tamamlandığında bilgilerin eskiyebildiğini, yaşam boyu eğitimin yaygınlaştırılması gerektiğini, sektörün sürdürülebilirliği bakımından işçilerin kendilerini eğitebilir duruma getirilmesinin önem kazandığını, robotlaşmanın ise önümüzdeki dönemin önemli bir konu başlığı olduğuna dikkat çekti.

Her iki oturumda da şu hususlar öne çıktı;

  • Genç nüfus sanayi, özellikle de dokuma, hazır giyim ve deri işkolundaki sektörlerde çalışmaktan kaçınmaktadır.
  • Bunun ilk başta gelen nedenleri arasında bu sektörlerdeki çalışma koşullarının zorluğu ve düşük ücret politikalarıdır.
  • Gençler daha rahat ve daha fazla kazanacakları alanlara yönelmekte ve dolayısıyla bu koşulları sağlayan kentlere veya ülkelere göç etmektedir.
  • İşverenler işkolunda çalıştırmak için nitelikli genç işgücü açığını göçmen işçilerle doldurma eğişimi taşımaktadır.
  • Göçmen işgücü ise kayıt dışı çalışma ve çalıştırma gibi ikinci bir sorun odağı yaratmaktadır.
  • Toplu sözleşme sisteminin yaygınlaştırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve aynı zamanda ücret düzeyinin yükseltilmesini sağlayarak sanayinin gençler için hem cazip bir alan olmasını hem de göçmenlerin eşit koşullar altında çalışmasına olanak yaratabilir.