ULUSLARARASI KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ GÜNÜ

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Günü nedeniyle bir eğitim semineri düzenlendi.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında 25 Kasım 2020, Çarşamba günü internet üzerinden (online) yapılan eğitim seminerine sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinden kadın temsilciler katıldı.

Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, toplantının başlangıcında Genel Yönetim Kurulu adına tüm katılımcıları selamladı ve program hakkında bilgi verdi.

Ardından sendikamızın eğitim uzmanı Gizem Salman 25 Kasım tarihçesi ve seminerin düzenlenme amaçlarını açıklamayan bir sunuş konuşması yaptı.

Seminerin birinci bölümünde Av. Dilara Doğan ulusal mevzuatımız açısından kadına yönelik şiddet konusunu ele aldı. Bu çerçevede ülkemizin taraf olduğu “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ve 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”a ilişkin bilgiler verdi.

Doğan kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi sözleşmesinin 3 temel unsuru olduğuna dikkat çekti. Bu unsurların kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve kolluk kuvvetleriyle etkin işbirliği ile gerekli desteğin sağlanması olduğuna değindi.

Bu sözleşmeye çerçevesinde yürürlüğe giren 6284 sayılı Yasa’nın özünde şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulması ve bunların hangi koşullarda yerine getirileceğine ilişkin birçok hüküm içerdiğini vurgulayan Doğan düzenlemelerin mahkemeler, güvenlik güçleri, sığınma evleri vb. kurumsal yapılarla hayata geçirildiğini söyledi.

Yasanın kapsamına karşı, temel sorunun uygulamada olduğunu belirterek, hükümlerin etkin uygulanmamasının mağduriyetlerin artmasına yol açtığını ifade etti.

Toplantının ikinci bölümünde Uluslararası Çalışma Örgütü uzmanı Emel Akalın, 190 sayılı “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme” hakkında bilgi verdi.

Konuşmasının başında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün yapısı, işleyişi anlatan Akalın, ILO tarafından yürürlüğe konulan kadınlara yönelik sözleşmeleri ana başlıklarıyla tanıttı.

Akalın 190 sayılı Sözleşmenin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin büyük desteği ile ILO’nun kuruluşunun 100. yılında kabul edildiğini belirtti.

Sözleşmenin henüz Türkiye’nin iç hukukuna dahil olmadığını hatırlatan Akalın sözleşmenin üye devletlere şiddet ve tacizin yasalarla yasaklanması, önleyecek tedbirleri alması, mağdurlara destek sağlanması ve yaptırım uygulaması yükümlülüğü getirdiğini söyledi.

Akalın sözleşme kapsamına hemen çıraklar ve stajyerler dahil çalışanlar, iş arayanlar, iş başvurusunda bulunanlar, gönüllüler hatta iş ilişkisi sona erenler dahil çok geniş bir kesimi kapsadığını vurguladı.