Ulusal İzleme Komiteleri Bangkok’ta toplandı

Üyesi olduğumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) ile H&M arasında imzalanan Küresel Çerçeve Anlaşma çerçevesinde oluşturulan Ulusal İzleme Komiteleri (National Moniterig Committe) toplantısı Bangkok (Tayland)’da yapıldı.

İlk etapta Bangladeş, Endonezya, Kamboçya, Myanmar ve Türkiye’de oluşturulan ulusal İzleme komitelerinin temsilcilerinin yanı sıra Global Union ve H&M yetkililerinin de katıldığı toplantı 1-2 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

IndustriALL Global Union Tekstil ve Deri Endüstrisi Müdürü Chiristina Hajagos-Clausentarafından yapılan sunumla başlayan toplantıda önce Global Union Genel Sekreteri Valter Sanchesve H&M Sürdürülebilirlik Başkanı Anna Gedda ve IF Metall Genel Sekreteri Marie Nilsson’un video mesajları sunuldu.

Toplantının bu bölümü IndustriALL Global Union Genel Sekreter Yardımcısı Jenny Holdcroft ve H&M Sürdürülebilir Üretim Başkanı Pascal Brun’ın katıldığı panel ile devam etti. Her iki konuşmacı da Küresel Çerçeve Sözleşmenin endüstriyel ilişkilerde yeni bir kültür yarattığına değindi. Sorunların karşılıklı saygı temelinde çözümünün sağlanmasının yanısıra karşılıklı avantajların da elde edildiği belirtildi. Holdcrof konuşmasında KÇS ile sendikal örgütlenme alanında da önemli gelişmelerin gözlendiğine dikkat çekerken, Brun sosyal sorunların çözümünde önemli mesafelerin alındığına vurgu yaptı.

İkinci bölümde Global Union üyesi sendika temsilcileri ve H&M temsilcilerinden oluşan ulusal izleme komiteleri 2017 yılı içinde yaptığı çalışmaları hazırladıkları posterler eşliğinde sundular.

Yapılan sunumlarda şu sorunlara değinildi;

H&M’e üretim yapan firmalar projeye temkinli yaklaşıyor ve güven sorunu doğuyor.

Firmasını kapatıp ortadan kaybolan ve işçilerini ortada bırakan işverenler yeni bir sorun odağı oluşturuyor.

Firmaların iyi organize olmamaları KÇS kapsamında birlikte çalışmanın önünde engel oluşturuyor.

Kimi ülkelerdeki sendika sayısının çokluğu, işyerinde işçi temsilcilerinin belirlenmesinde ve Ulusal İzleme Komitesi’nin oluşumunda sıkıntı yaratıyor.

Konuşmacılar, ulusal izleme komiteleri aracılığıyla saptanan sorunların bir kısmına çözüm bulunduğuna işaret ederek bunun ileriye yönelik umut verici olduğuna değindiler.

Ulusal İzleme Komiteleri toplantısının ikinci günü İsveç’in Bangkok Büyükelçisi Staffan Harrström’un küresel piyasalar, rekabet, küresel toplu sözleşmeler ve bunların insanca yaşanır istihdam üzerine etkilerini ele alan bir konuşmasıyla başladı.

İsveç’in tarihsel deneyimlerine kısaca değinen Harrström, çalışma hayatındaki anlaşmazlıkların sosyal diyalog yoluyla çözüldüğünü belirterek, Bunun sadece kurallar konulmasıyla değil ruhunu da yaratarak elde edildiğini söyledi.

İfade özgürlüğünün bir sonucu olarak sendikalar ile diğer kurumlar arasındaki ilişkilerin, sosyal diyalog sisteminin olgunlaştığına değindi.

Staffan Harrström konuşmasında, İsveç’te ILO, OECD kurallarına uygun, insana yaraşır çalışma koşullarının uygulandığını, ülkenin tüm vatandaşlarının bunlardan yararlandığını ve bunun sonucunda gelişme sağlandığını belirtti.

5 ülkenin ulusal izleme komiteleri günün kalan kısmında 2018 yılına ilişkin çalışma planlarını değerlendirdi, bir yıllık dönem için hedeflerini saptadı.

Türkiye’deki ulusal izleme komitesinde IndustriALL Global Union üyesi Tekstil İşçileri Sendikası, TEKSİF, Öziplik-İş ve Deriteks sendikaları ile H&M temsilcileri yer alıyor. Komite belirli aralıklarla toplanarak, birlikte planlanan çalışmaları değerlendiriyor ve sorunların çözümü için çalışmalar yürütüyor.