UĞUR TEKSTİL; HUKUKSUZLUĞUN URFA’DAKİ ADRESİ

Urfa’da kurulu bulunan Uğur Tekstil işletmesi, bir biri ardına yaptığı girişimlerle, işçilerin çalışma, örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını ihlal etti.

Küresel hazır giyim markaları için üretim yapan işletme, kısa süre öncesinde ise bazı yöneticilerin kadın işçilere yönelik tacizleriyle gündeme gelmişti.

Şimdi ise işçilerin sendikamızda örgütlenmelerinin ardından önce toplu sözleşme hakkını önlemeye dönük adımlar atıldı, ardından işçiler yine hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldı.

Bakanlığın vermiş olduğu toplu iş sözleşmesi yetki belgesine, temelsiz bir nedenle itiraz edildi.

Hukuksuz işlemlerle karşı karşıya kalan ve haklarını arayan işçilerin karşısına ise hemen her seferinde olduğu gibi devletin kolluk kuvvetleri çıkarıldı.

İşverenin attığı bütün adımlar;

  • Öncelikle 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na aykırıdır.
  • İkinci olarak işverenin sözleşme ile bağlı olduğu küresel markaların davranış kuralları ve üst örgütümüz IndustriALL Global Union (Küresel Sendika) tarafından markalarla imzalanan Küresel Çerçeve Sözleşmelerin hükümlerine de aykırıdır.

İşverenin ileri sürdüğü iddiaların hiç bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Ne işten çıkarma gerekçesi ne de “sosyal hakların ödeneceği”nin söylenmesi yasanın gereklerini yerine getirmek anlamına gelmemektedir.

Ortada açık bir sendika düşmanlığı vardır ve işverenin gözünde işçinin hiçbir hakkı yoktur. İşçinin tek hakkı, işverenin ağzından çıkana razı olmak veya verdiğinle yetinmekten ibarettir. Bu asla kabul edilemez.

Sendikamız üyelerimizin haklarını korumak için tüm adımları atmaktadır. Bir yandan yasalardan ve özel hukuktan kaynaklanan girişimler yapılmakta ve diğer yandan ise kamuoyu bilgilendirilerek bu hukuksuzluk karşısında haklarımız savunulmaktadır.

Uğur Tekstil’de neler oldu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yasa’nın aradığı koşullar sağlandığı için sendikamızın Uğur Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde gereken çoğunluğu işletme düzeyinde sağladığımızı açıkladı.

Ardından Uğur Tekstil’in en önemli müşterilerinden Inditex’in sendika uzmanı şirket yetkililerini arayarak, üyesi olduğumuz IndustriALL Global Union ve Inditex arasındaki Küresel Çerçeve Sözleşmeye uyulmasını talep etti.

İşveren Bakanlığın çoğunluk tespitine itiraz edeceklerini belirterek Inditex sendika uzmanının talebini geri çevirdi.

Bu girişimlerden hemen kısa bir süre sonra üyelerimize SGK tarafından “SIGORTALILIGINIZ 18 isin sona ermesi NEDENIYLE 03.20.2021 TARIHLI ISTEN AYRILIS BİLDİRİMINIZ İSVEREN TARAFINDAN YAPILMISTIR” mesajları gelmeye başladı.

Ertesi gün ise bu kez işveren gönderdiği mesajlarla 4 Ekim 2021 tarihi itibariyle üretim organizasyonunda değişiklik yapıldığı gerekçesiyle çalışmaların durdurulduğu ve tüm sosyal hakların yasal süreç içinde hesaplara yatırılacağı iddia edildi.

Sendikamızın Gaziantep Bölge Temsilciliği ve hukukçularımız olayı en başından itibaren takip ederek kamuoyuna ve Uğur Tekstil’in sözleşmeyle bağlı bulunduğu markalara gerekli bilgi ve belgeleri ulaştırdı.