Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi yapıldı

Sendikamızın uzun süredir hazırlıkları devam eden Kadın Temsilciler Kurulu yapılanmasında yeni bir aşamaya gelindi.

Tüzüğümüzde yapılan değişikliğe uygun olarak sürdürülen çalışmaların sonucunda Kadın Temsilciler Kurulu Yönetmeliği’nin taslağı hazırlandı.

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından Kadın Temsilciler Kurulu’nun ilk öncüleri olarak kadın şube yöneticilerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve işyerlerindeki öncü kadın üyelerimizin katılımıyla bir eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Küresel Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ASOS ile birlikte düzenlenen toplantı, 29 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sürdürmekte olduğu bir proje ile uyumlu olması nedeniyle ILO uzmanları da toplantımıza destek verdi.

Toplantının açılış bölümüne Genel Başkanımız Kazım Doğan’ın yanı sıra Genel Yönetim Kurulu üyemiz Savaş Testici, Merter Şube Başkanı Asalettin Arslanoğlu, Greif Hadımköy İşyeri Baştemsilcisi Cihangir Şahan ve IndustriALL Global Union temsilcisi Aylin Türer katıldı.

Genel Başkanımız Kazım Doğan’ın yaptığı konuşma ile başlayan toplantı iki ana oturumdan oluştu. Doğan konuşmasında işkolundaki kadınların önemine değinerek, kadınların içinde olduğu her örgütlenmenin başarıya ulaştığına vurgu yaptı.

Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, Kadın Temsilciler Kurulu Yönetmelik taslağını katılımcılara anlattı. Kurulun iç işleyişini, diğer organlarla bağlarının aktarılmasından sonra, katılımcılardan yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerini iletmelerini, buna göre Yönetmeliğin yayımlanarak, yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Bu bölümün ardından Eşgüdüm Dairesi Uzmanımız Dilek Yüksel, Birleşmiş Millet ve OECD tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin bilgi verdi. ASOS Türkiye Temsilcisi Ceren İşat Bu hedefler arasında yer alan Toplumsal Cinsiyet kavramı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin yaşam içindeki yerini ise anlattı.

Sendikamızın hukuk danışmanlarından Av. Dilara Günümüzde sıklıkla kullanılan taciz, yıldırma (mobbing) ve kadına yönelik şiddet ve cinsel şiddet kavramları ve çalışma yaşamındaki yerine ilişkin sunum yaptı. Sunumunda başta Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, çalışma yaşamına ilişkin yasalar ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yaptırımlar konusunda bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Birinci oturum, Uzman Psikolog Seda Özdemir’in mobbingin psikolojik süreci başlıklı sunumuyla tamamlandı. Özdemir sunumunda taciz, yıldırma (mobbing) ve şiddet karşısında yapılacaklar, psikolojik destek gereksinimi ve alınmasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Eğitim toplantısının ikinci oturumunda ILO Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog yöneticisi Emel Akalın ve Bağımsız Kadın İstihdamı Program uzmanı Ülker Şener empati haritası ve sorun ağacı grup çalışması yaptırdı. Çalışma gruplar halinde ve birkaç bölüm halinde uygulandı.

Toplantının sonunda tüm katılımcılara Genel Başkanımız Kazım Doğan ve Genel Yönetim Kurulu üyemiz Savaş Testici tarafından katılımcı belgesi verildi. Ayrıca tüm katılımcılara sendikamız tarafından hazırlanan çeşitli slogan ve talepleri içeren t-shirtler dağıtıldı.

Toplantıdan genel görünüm
Genel Başkan Kazım Doğan (Açış Konuşması)
Uzman Dilek Yüksel (Küresel Hedefler)
ASOS Temsilcisi Ceren İşat (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği)
Av. Dilara Doğan (Taciz, Yıldırma, Şiddet)
Psikolog Sema ôzdemir (Mobbingin Psikolojik Süreci)
Emel Akalın ve Ülker Şener (Grup Çalışması)
Eğitimci ve Katılımcılarımız