Toplu pazarlık ve fırsat eşitliği eğitimi tamamlandı

İzmir’de düzenlenen eğitim programına Genel Başkanımız Budak ve VF Ege Genel Müdürü Akıntürk’de katıldı

Türkiye-AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanan ve Sendikamız ile İtalya’dan CSIL/ISCOS’un katılım ve katkılarıyla gerçekleşirilen 4 günlük eğitim toplantısı İzmir’de yapıldı.
13-16 Mart 2012 tarihinlerinde yapılan ve VF Ege’deki çoğunluğunu kadın işçilerin oluşturduğu grup “toplu pazarlık ve fırsat eşitliği” konusunda eğitim aldı.
İtalya’dan gelen eğitimcilerin sunumlar yaptığı ve kolaylaştırı olarak grupları yönlendirdiği eğitim toplantısında Genel Başkanımız Rıdvan Budak ve VF Ege Genel Müdürü Aslı Akıntürk’de birer sunum yaptı.
Eğitim toplantısında şu konular ele alındı;
  • Şirket düzeyinde pazarlık uygulamaları (çalışma saatleri ve/veya maaş ve kariyer )
  • Avrupa sendikal örgütlerinin toplumsal cinsiyet konularındaki rolleri
  • Avrupa direktifleri (fırsat eşitliği, doğum izni,  çalışma saatleri
  • Şirket düzeyinde pazarlığın iyi uygulamaları  (çalışma saatleri ve/veya maaş ve kariyer ilerlemesi ile ilişkili)
  • Türkiye’de endüstri ilişkileri ve şirket düzeyinde pazarlık (çalışma saatleri, maaş ve kariyer ilerlemesi)
  • Müzakerede teori ve teknikler ve uygulamaları
  • Şirket düzetinde müzakere süreçlerinin aşamaları
  • Yeni üye devletin topluluk müktesebatını aktarmalarına ilişkin iyi uygulamalar