Teşvik uygulamasında sahteciliğe dikkat!

Resmi Gazete’nin 9 Şubat 2017 tarihli sayısında yayınlanan 687 sayılı KHK ile yeni istihdam sağlayan işverenlere yönelik bir teşvik uygulaması başlatılmıştır.

KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 17. Madde ile sigorta primi, Geçici 18. Madde ile de gelir vergisi stopajı ve damga vergisinde işverenlere destek verileceği öngörülmüştür.

Yapılan düzenlemeye göre teşvik 01.02.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında, işyerinde yeni işçi çalıştırmaya başlayan işverenlere verilecektir.

İşsizliğin boyutlandığı ve işsizlik sigortası fonundan istihdam artışı adına işverenlere kaynak aktarmanın giderek arttığı bir ortam hiç şüphesiz kimi uyanıkların iştahını da kabartacaktır.

Teşvik uygulamasının amacı dışında kullanılmasının, teşviklerin işverenlere haksız destek aracı haline getirilmesinin, suiistimallerin önlenmesi için tüm kurumların dikkatli olması gerekmektedir.

Sahtecilik, kayırma, kamu kaynaklarını amaç dışı kullandırma açık olmayan, denetim mekanizmaları bulunmayan tüm ülkelerde ortak sorundur.

Türkiye bu konuda, uluslararası standartlar bakımından oldukça seviye kaybetmiş bulunmaktadır. Bu durum teşvik vs. gibi uygulamalar konusunda hepimizin endişelerini artırmaktadır.

Bir sendika olarak çalışma olanağı bulan, evine ekmek götürebilen vatandaşlarımızın sayısının artması hepimizin ortak dileğidir.

Ama hem işsiz insanlara umut verilip ortada bırakılmalarını, hem de kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasını da asla kabul edemeyiz.