Temsilci eğitimlerimiz tamamlandı

Üyesi olduğumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) ile desteğiyle düzenlediğimiz Temsilci Eğitimleri iki grup halinde gerçekleştirildi.

Birinci grup temsilci eğitimi 11 Nisan 2019, Perşembe günü, Mudanya’da yapıldı. Bu toplantıya İstanbul, Manisa ve Bursa’dan işyeri sendika temsilcilerimiz ile Bursa Şube Başkanımız İncigül Şentürk katıldı.

İkinci grup temsilci eğitimi ise 18 Nisan 2019, Perşembe günü, Çerkezköy’de düzenlendi. Bu toplantıda ise Edirne, Çerkezköy ve İstanbul bölgelerindeki işyerlerinde temsilcilerimizin yanı sıra Genel Sekreterimiz Celal Aslan ile Genel Yönetim Kurulu üyemiz Savaş Testici yer aldı.

Genel Başkanımız Kazım Doğan, her iki grup eğitim toplantısına katılarak, açılışta başarı dileyen birer konuşma yaptı.

Hazırlanan program çerçevesinde eğitim toplantılarında Lastik-İş uzmanı Üzeyir Ataman sendikal hareketin tarihi, günümüzün temel sorunları karşısında işçilerin durumu, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak işverenin ve işçilerin yükümlülüklerinden başlayarak, temsilcilerin işyerindeki görev ve sorumluluklarını anlattı.

Toplantıların ikinci bölümünde ise DİSK uzmanı Tevfik Güneş, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Birliği direktifleri ve 6331 sayılı Yasa ve bağlı yönetmeliklere göre işyeri İSG kurullarının oluşumu, işleyişi, kurul üyelerinin sorumlulukları ve görevlerini ayrıntılarıyla aktardı.

Üçüncü oturumlarda ise sendikamızın uzmanı Dilek Yüksel tarafından işkolumuza yönelik olarak IndustriALL ile küresel markalar arasında imzalanan Küresel Çerçeve Sözleşmeler ele alındı. Yüksel, Küresel Çerçeve Sözleşmeler ve dayandığı uluslararası hukuk belgeleri, işkolumuzda imzalanan KÇS’lerin tarafları ve karşılıklı yükümlülüklerin anlatımından sonra şikayet mekanizmalarına ilişkin bilgi verildi.

Eğitim toplantılarının son bölümünde ise Av. Dilara Doğan, işyerlerinde karşılaşılan sorunlar ve işyeri sendika temsilcilerimizin öğrenmek istedikleri konular hakkında gelen soruları yanıtladı. Tek tek temsilcilerimizle görüşerek, özel olarak öğrenmek istedikleri konularda yardımcı olmaya çalıştı.

Mudanya toplu
Mudanya Tevfik Güneş
Mudanya Üzeyir Ataman
Mudanya Kazım Doğan
Çerkezköy Tevfik Güneş
Çerkezköy Kazım Doğan
Çerkezköy toplu
Çerkezköy Dilek Yüksel
Çerkezköy Üzeyir Ataman