TELATEKSTE 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sendikamızın örgütlü olduğu İstanbul ve Manisa’da kurulu Telateks (Metyx) işletmesinde üçüncü dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Görüşmeler öncesinde işyeri sendika temsilcilerimizle 26 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’da bir toplantı yapılarak sunulacak toplu iş sözleşmesi teklifine son şekli verildi.

Alınan yetki belgesi doğrultusunda sendikamız tarafından yapılan davet üzerine taraflar, 29 Eylül 2021 tarihinde Manisa’daki işletme merkezinde bir araya geldi.

Sendikamızı Genel Başkan Kazım Doğan, Genel Sekreter Celal Aslan, Genel Sekreter Yardımcısı Ergün İşeri, işyeri sendika baştemsilcilerimiz Sabahattin Çiçek, Bülent Kefeli, işyeri sendika temsilcilerimiz Bayram Kurt, İbrahim Apak, Ömer Aksoy Mehmet Bayraktaroğlu temsil ettiler.

Telateks yönetimi adına ise Ergenç İneler, Serdar Önsöz, Ayten Koloğlu, Avukat Ender Kızılray ve Bahadır Derin görüşmeye katıldı.

Toplantıda sendikamız tarafından sunulan teklifteki 48’i önceki toplu sözleşmede olan ve 9’u ise yeni önerilen toplam maddeden 57 maddeden 16’sı taraflarca kabul edildi. Görüşmelerin devamı için gün ve gündem belirlemesi yapılarak toplantı tamamlandı.

 

 

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Başkan Kazım Doğan ve Genel Sekreter Celal Aslan ile işyeri sendika temsilcilerimiz tesiste üyelerimizle görüşmeler yaptı. Ziyarete ilişkin görüntüler aşağıda sunulmuştur: