Telateks 2. Dönem Toplu Sözleşmesi

Sendikamızın örgütlü olduğu Telateks işletmesinde toplu sözleşmeli 2. dönem başladı.

Uzun süren görüşmelerin ardından toplu iş sözleşmesine son nokta üyelerimizin de onayına sunularak konuldu.

İstanbul’da da yapılmak istenen oylama ise baştemsilcinin üyelerimizin iradelerini özgürce kullanılmasına kısıtlama getiren bir yöntemde ısrar edince bu işyerinde oylama yapılamadı.

Üyelerimizin onayıyla üç yıllık süre ile yürürlükte kalacak toplu iş sözleşmesiyle üyelerimize;

  • Birinci yıl için % 23 oranında ücret artışı,
  • Yılda 4 (120 gün) ikramiye,
  • Yüzde 26 oranında artışla sosyal yardım paketi sağlandı.

Bu şekilde üyelerimizin gelirlerinde birinci yıl için toplamda % 31 oranında artış yakalandı.

Geçici işçiler kadroya alındı

İşletmenin üretim yapısı nedeniyle bir süredir uygulamakta olduğu geçici işçi çalıştırılması Sendikamız ile Telateks yönetimi arasında sağlanan anlaşma ile sonlandırıldı.

Geçici olarak istihdam edilen 100’ü aşkın işçi Aralık 2018’den itibaren kadroya geçirildi ve hemen tamamı sendikamızın üyesi oldu.

Kadroya geçirilen yeni üyelerimizin toplu sözleşme ile gelirleri Ocak 2019’den itibaren yaklaşık (asgari ücrette meydana gelen artışın üzerine) % 44 oranında artırıldı.

Kıdem ve kademelerde ayarlama

Toplu sözleşmeye konulan bir madde gereğince, 2019 yılı Asgari Ücret artışını dikkate alan bir iyileştirme yapılmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

İşyeri sendika temsilcilerimizin de katılımıyla Manisa’da yapılan son toplantıda işveren tarafından hazırlanan iş değerlendirme sistemi konusunda ilkeler üzerinde anlaşmaya varıldı.

Böylece üyelerimiz toplu iş sözleşmesiyle sağlanan ücret, ikramiye ve sosyal yardımın dışında ayrıca kademe ve kıdemlerine göre ek artışa hak kazanmış oldu.

Toplu iş sözleşmemizin Telateks’te çalışan tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, sendikamızın ve görüşme heyetimizi toplu iş sözleşmesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına verdikleri katkı nedeniyle kutluyoruz.