TEKSTİL KADIN İSG EĞİTİMİ YAPILDI

Sendikamızın sürdürdüğü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim projesi kapsamında merkezi kadın İSİG eğitimi toplantısı 10 Aralık 2021 tarihinde yapıldı.

İstanbul’da yapılan eğitim toplantısına işyerlerindeki kadın temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldı.

Kazım Doğan (DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı)

Sendikamızın Genel Başkanı Kazım Doğan’ın kısa bir açılış konuşmasıyla başlayan eğitim toplantısı üç oturum halinde düzenlendi.

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, 12 Aralık, Pazar günü yapılacak “Artık Yeter, Geçinmek İstiyoruz” miting hazırlıkları nedeniyle toplantıya bir mesajla başarı dileklerini iletti.

Av. Dilara Doğan (Tekstil İşçileri Sendikası Hukuk Danışmanı)

Toplantının ilk sunumunu Sendikamızın hukuk danışmalarından Avukat Dilara Doğan yaptı. Doğan, 4857 sayılı İş ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarında kadınların korunmasına yönelik temel haklara ilişkin düzenlemeleri ele aldı.

Ayrıca 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu’ndaki kadın işçilere, özellikle analıktan kaynaklanan haklara değindi.

Ceren İşat (ASOS Etik Ticaret Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Müdürü)

Eğitim toplantısının ikinci oturumunda ASOS Etik Ticaret Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Müdürü Ceren İşat toplumsal cinsiyet kavramına ilişkin interaktif bir çalışma yaptı. Bilindiği gibi üyesi olduğumuz IndustriALL Global Union ile ASOS arasındaki Küresel Çerçeve Sözleşme’nin 5.7 maddesi “eğitim programlarının geliştirilmesi” desteklemektedir. Bu kapsamda toplantıya katılan İşat, temsilci ve üyelerimizin etkin katılımlarıyla toplumsal cinsiyet kavramının anlamı, işlevi ve yaşantımızdaki yerini sorgulayan bir çalışma ortaya koydu.

Ayşe Emel Akalın (Uluslararası Çalışma Örgütü Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Sorumlusu)

Üçüncü oturumda ise Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Sorumlusu Ayşe Emel Akalın online olarak sunum yaptı. Akalın sunumunda ILO’nun 190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesi’ni hazırlık sürecinden itibaren anlattı.

Sözleşmenin hangi yenilikleri getirdiği, çalışma hayatına nasıl etkileri bulunacağına değinen Akalın, sözleşmenin özellikle ILO’nun Tavsiye Kararıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.