TANRIVERDİ İŞVERENİ SENDİKAL BASKIDAN MAHKUM OLDU!

  • Tanrıverdi işverenine karşı açtığımız davalar sonuçlandı.
  • Sendikamız ve üyelerimiz iki ayrı davada da, işverenin hukuksuzluğunu mahkeme kararıyla tescilledi

tanriverdi

Sendikamızın geçtiğimiz 2014 yılı Mayıs ayından itibaren örgütlenmeye başladığımız Lüleburgaz’da Vergi markasıyla üretim yapan Tanrıverdi işletmesi üyelerimize yönelik baskı ve işten çıkarma uygulamasına gitmişti.

Önce üyelerimiz istifa etmeye zorlanmış, ardında Türk-İş’e bağlı Teksif sendikasının bazı şube yöneticileri işletmeye çağrılmış, işçiler işletme servislerine doldurularak çevre ilçelerdeki postanelerden e-devlet şifresi almaya götürülmüş, alınan şifrelerle işletme yöneticileri ve Teksif şube yöneticileri nezaretinde bu Teksif’e üye kaydı yaptırılmış ve son olarak da Sendikamızdan istifa etmeyen işçilerden 30’a yakını 2014 Haziran’ı sonunda işten çıkarılmıştı.

Bu gelişmeler üzerine bir taraftan üyelerimiz Sendikal tazminat talebiyle diğer taraftan da Sendikamız sendikal baskı nedeniyle ceza davası açmıştı.

Uzun bir hukuk mücadelesinin sonunda her iki dava da bir biri ardına sonuçlanmıştır.

Üyelerimiz tarafından açılan 2014/527-537 esas numaralı sendikal tazminat davalarında Mahkeme 16 Şubat 2016 tarihinde kararını açıklamıştır.

İstanbul 18. İş Mahkemesi’nde görülen davada Mahkeme, Tanrıverdi işletmesini 6356 sayılı Yasa gereğince üyelerimize “sendikal tazminat” ödemeye mahkûm etmiştir.

Diğer taraftan Tanrıverdi işletmesinin Genel Müdürü Zihni Akça dahil üç işveren vekili Çorlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte 2015/112 esas numaralı davada mahkum olmuşlardır.

17 Şubat 2016 tarihinde son duruşması yapılan davada Mahkeme, üç sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesi gereğince “sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi” suçunu işlediklerine karar vererek, 9 ay hapis cezasına hükmetmiştir.

Mahkeme bu sanıkların, 5 yıllık denetim süresi içinde bazı kamu haklarından yararlanmalarını da kısıtlamakla birlikte denetim süresi içinde suç işlememeleri koşuluyla cezalarının açıklanmasını ertelemiştir.

Her iki davanın ortaya çıkardığı ortak sonuç; Tanrıverdi işletmesinde üyelerimize sendikal haklarını kullandıkları için baskı yapıldığını, bu yöntemle bir başka sendikanın yetki almasının yolu açıldığını kanıtlamıştır.

İki ayrı kararla Sendikamızın ve üyelerimizin haklılığı ve iddiaları mahkeme kararıyla tescil edilmiş ve sendika üyelerine baskı yapan, yapmayı düşünen işverenler ve vekillerine de cezadan kurtulamayacakları mesajı verilmiştir.