SURİYELİLERİN İSTİHDAM ALANINA UYUMU; ZORLUKLAR VE OLANAKLAR

2011 yılından itibaren ülkelerindeki iç savaş koşulları nedeniyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli göçmenlerin durumu İstanbul’da düzenlenen bir toplantıyla ele alındı.

Adil Emek Derneği (FLA) tarafından düzenlenen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından da desteklenen toplantı 7 Kasım 2019, Perşembe günü gerçekleşti.

Adil Emek Derneği kıdemli danışmanı Eric Biel’in açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, farklı kurumların soruna bakışlarını ve çalışmalarını içeren oturumlar yapıldı.

Birleşmiş Milletlerin ilgili kuruluşlar, Türkiye’den alım yapan markalar, konuya ilişkin alan çalışması yapan dernekler ve İHKİB temsilcileri kendi alanlarından Suriyelilerin istihdam içindeki yerini, çalışma izni konusunda yaşanan sıkıntıları, yardımların ve uyum çalışmalarının örneklerini anlattılar.

Bu çerçevede öncelikle Birleşmiş Milletler bünyesindeki kuruluşların çalışmalarının anlatıldığı bölümde ILO ve IOM temsilcileri yer aldı.

Birleşmiş Milletler kuruluşları ILO ve IOM, yaşanmakta olan önyargıların kırılması için dil eğitiminden ortaklık kültürünün sağlanmasına dönük “ahbap”lık ilişkilerinin geliştirilmesi için uygulanan grup çalışmalarına, acil durumlar için öngörülen yardımların dağıtımına, devlet ve diğer kurumlarla işbirliğinin sağlanmasına dönük girişimlerini dile getirdi.

Diğer oturumlarda ise konuşmacılar; özellikle hazır giyim sektörünün kendi içinde yaşamakta olduğu çeşitli sorunların (küçük ölçekli işletmelerin varlığı, kayıt dışı istihdamın yaygınlığı, markaların fiyat politikaları ve maliyet sorunları vb.) Suriyelilerin istihdamında zorluklara neden olduğunu belirttiler.

Toplantının en ilginç bölümlerinden biri hazır giyim sektöründe çalışan Suriyelilerin yer aldığı oturum oldu. Bir kısmı Türkçe’yi de öğrenmiş Suriyeli katılımcılar, 2 ile 4 yıl arasındaki sürelerle kayıt dışı çalışmak zorunda kaldıklarını, bu dönemde diğer çalışanlardan daha düşük ücret aldıklarını, hafta izinleri dahil olmak üzere resmi tatillerde de çalıştıklarını anlattılar.

Özel istihdam büroları sayesinde kayıtlı işlere yerleştiklerini aktaran Suriyeli işçiler, artık düzenli gelirleri olduğunu, izin yapabildiklerini, ücretlerinin (fazla çalışmaları dahil) tam ödendiğini belirttiler.

Toplantıda sendikamızı Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, Merter Şube Başkanımız Asalettin Arslanoğlu ve Hukuk Danışmanımız Av. Dilara Doğan temsil etti.