“SURİYELİ MÜLTECİLERE KİMLİK” BİR SORUNU YENİ SORUNLAR YARATARAK ÇÖZEMEZSİNİZ!

DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Muzaffer SUBAŞI’nın Suriyeli mültecilere kimlik ve çalışma izni verilmesi konusundaki basın açıklaması:

Hükümetin de yanlış politikalarıyla büyüyen ve büyük bir insanlık dramına dönüşen Suriye iç savaşı mağdurlarının önemli bir bölümü Türkiye’de yaşam mücadelesi vermektedir.

Irak’ta ve Suriye’de mezhep ayrımcılığına dayalı çatışmalar, işgaller, kıyımlar bir taraftan yoğun insan göçleri yaratırken aynı zamanda Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemektedir.

Bu olumsuzluğun bir bölümü bölgeye yapılan ihracat ve dolayısıyla üretim düşüşü olarak bir bölümü ise bunlara bağlı istihdam azalmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Güneydoğu’dan başlayarak birçok kentimize yerleşen Suriyeliler, kayıt dışı ekonominin ve istihdamın da bir parçası haline getirilmeye başlanmıştır. Türkiye’nin kayıt dışı konusundaki sicilinin hiç de parlak olmadığı bilinmektedir. Suriyeliler yaşamak için köle gibi çalışmaya mecbur bırakılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Faruk Çelik’in dün gerçekleşen Orta Vadeli Plan Programı toplantısında yaptığı açıklama bu soruna başka boyut daha getirmiştir. Bakan, Suriyelilere kimlik dağıtılacağını ve açık işlerde çalışma olanağı sunulacağını söylemektedir.

Sınırların kuralsız biçimde açılması Türkiye sınırları içinde kalan Suriyelilerin hukuki durumunu da belirsiz hale getirmiştir. Kimlik verilmesi, hiç olmazsa Suriyeli sığınmacıların kayıt altına alınmasına katkı sağlayacaktır.

Bu gibi durumlarda olağan ve hukuka uygun olan uygulama, insani bakımdan uygun koşullarda oluşturulacak kamplarda sığınmacıların misafir edilmesi ve tüm gereksinmelerinin devletler tarafından karşılanmasıdır.

Ekonomideki dinamikler bakımından konuya bakıldığında ise savaş nedeniyle düşen üretim ve artan işsizliğe yeni bir halka eklenecektir. Her ne kadar kayıtlı da olsalar, Suriyeli sığınmacılar yine ucuz iş gücü olarak değerlendirilecek, Türkiye vatandaşlarının işleri de tehlike altında girecektir.

Hükümetin, en azından geçtiğimiz aylarda yaşanan bazı olaylardan ders çıkarması ve çözüm yolunu bu dersler ışığında oluşturması gerekmektedir. Böyle yapılmamıştır, bir soruna çözüm bulma adına yeni sorunlar yaratılmaktadır.

Hatalarda ısrar hem Türkiye vatandaşlarının hem de Suriyeli sığınmacıların yaşamlarını kötü etkileyen dahası insanları birbirine düşüren sonuçlar yaratmaktadır.