SURİYELİ ÇOCUK İŞÇİLERE DAİR

haksızlığı yol edinmişler için zorunlu açıklama

syria1

BBC Türkçe ve OdaTv’deki bir haberi bahane ederek sendika düşmanlığı tescilli bazı yayın organlarında, Sendikamıza ve Konfederasyonumuza yönelik haksız ve temelsiz ithamlar tespit edilmiştir.

Konfederasyonumuz ve Sendikamız haksızlıkla ve hukuksuzlukla yıllarca mücadele etmiş, ama hiçbir zaman kendisine düşman gibi bakanlara dahi haksızlık yapmamış, yapılmasına da rıza göstermemiştir.

Üyelerimizin ve tüm kamuoyunun bilmesi açısından Suriyeli çocuk işçiler konusunda görüşümüzü kısaca belirtmeyi yararlı görüyoruz.

1) Her şeyden önce Konfederasyonumuz ve Sendikamız, çocuk işçiliğine karşıdır. Etnik kökenine bakılmaksızın çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların eğitime kazandırılması için başta medyamız olmak üzere ilgili kişi ve kuruluşlarla da ortak çalışmaya her zaman açığız.

2) Suriyeli göçmenler, devlet tarafından hiçbir insani önlem alınmadığından geçimlerini sürdürmek için kölece koşullarda bile olsa çalışmak veya Avrupa’ya gidebilme umuduyla Ege Denizi’nde yaşamlarını riske atmak zorunda bırakılmıştır.

3) Türkiye’de kayıt dışı ekonomi çok yaygındır ve tekstil sektörü ise kayıt dışı ekonomiden en çok etkilenen sektörlerden birisidir. Suriyeli göçmenler ve Suriyeli çocuklar, artık kayıt dışı ekonominin bir parçası olmuş ve bu alanın en ağır koşullarına mahkum edilmişlerdir.

4) Bizler, Türkiye’deki tekstil sektöründe Suriyeli çocuklar çalıştırılmıyor demedik, diyemeyiz. Söylediğimiz çok açık; örgütlenme çalışması yaptığımız yerlerde çocuk işçilere rastlamadık. Dolayısıyla hangi firmalarda çocuk işçi çalıştırıldığına dair elimizde veri yoktur.

5) Eğer elinde hangi firmada Suriyeli çocuk çalıştırıldığında dair somut bilgi olduğunu iddia eden varsa, onlara da şu soruyu sormaya hakkımızın olduğunu düşünüyoruz: Siz ne yaptınız, hangi firmayı ortaya çıkardınız, kaç çocuğu kurtardınız? Bunları biliyor, kamuoyuna ve yetkililere açıklamıyorsanız, o zaman suça ortak olmaz mısınız?

6) Somut bir bilgiye sahipmişiz gibi konuşamayız, birileri beğenmeyecek veya beğenecek diye yalan da söyleyemeyiz. Bilgi kirliliğinin, önyargıyla birilerine laf yetiştirmenin, tiraj, reyting, tıklama sayısı artırmak uğruna “trolleşme”nin alabildiğine yaygınlaştığı bir ortama katkı vermeyiz.

7) Bu konuyla ilgili duyarlılığımıza anlayış gösteren BBC Türkçe ve OdaTv yönetimine de teşekkür ederiz.