SUNJÜT’TE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun Sunjüt’te devam eden toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın açıklaması:

Sendikamızın yeni örgütlendiği Greif grubuna bağlı SUNJÜT işletmesinin Hadımköy Fabrikası’nda dün akşam saatlerinde üyelerimizde içinde olduğu işçiler tarafından toplu iş sözleşmesinde anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle bir protesto eylemi düzenlemiştir.

Söz konusu işletmede çalışan üyelerimiz için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yaklaşık bir aydır devam etmektedir. Sendikamızın konuya ilişkin olarak 6356 sayılı Yasa’nın öngördüğü kural ve koşulları titizlikle izlemektedir.

Sendikamız, Yasa’nın tanıdığı tüm olanakları sonu kadar kullanarak toplu iş sözleşmesini üyelerimizin talep ve beklentilerine uygun şekilde tamamlamak çabası içindedir.

İşverenle yapılan son görüşmelerde Sendikamız 150 lira iyileştirme artışı uygulandıktan sonra ilk yıl için yüzde 20 ücret artışı, yılda 4 ikramiye, hafta içi fazla çalışmalarda yüzde 100 ücret ödenmesi ve iş yeri içinde taşeron çalıştırılmamasını önermiştir. Yakacak, eğitim gibi birçok konuda sosyal yardımlar talep edilmiştir.

Yapılan görüşmelerde, üyelerimizin beklentilerini karşılayacak yeterli gelişme henüz sağlanamamıştır. Ancak bugün itibariyle, işverenin tutumunu sürdürmesi halinde, uyuşmazlık zaptının tutulması Sendikamızın gündemine alınmıştır.

DİSK-TEKSTİL 50 yıla yaklaşan tarihinde, 12 Eylül öncesinde ve sonrasında, büyük ve kitlesel grevler yapmış Türkiye’nin en deneyimli sendikalarından biridir.

Son dönemlerde imzalanan toplu iş sözleşmelerimizle, 2001 krizinde yitirilen birçok hak geri alınmıştır. Bütün toplu iş sözleşmelerimiz, (İşveren sendikasıyla imzalanan grup, VF Ege, Kilim, Henateks vb.), üyelerimizin oy birliği ile kabul edilmiş ve imzalanmıştır. Bu süreç, bütün işyerlerimizde, aynı şekilde devam edecektir.

Sunjüt işyerinde, taşeron çalıştırılmasına gösterilen tepki, yıllardır taşeron uygulamasına karşı mücadele veren Sendikamız tarafından da haklı bulunmaktadır.

Ancak Sendikamızın üyesi olan arkadaşlarımız, yasal sürenin sonuçlanması için sabır göstermelidir. Üyelerimizin haklarının korunması doğrultusunda gerekirse yine üyelerimizin de kararıyla bu işyerinde tereddütsüz greve gideceğimizin bilinmesini isteriz.