Sünjüt (Greif) fabrikasında üyelerimizin eylemi

Amerikan menşeili çuval fabrikası olan Sünjüt (Greif) işyerinde uzun bir mücadele sonucunda işçilerin sendikamızda birleşmesi sayesinde sendikamız 30 Kasım’da Çalışma Bakanlığına yetki başvurusunda bulunmuş ve firmada yetkili sendika olmuştur.

Sendikalaşma sürecinde yaşanan gerilimler sebebiyle 8 Kasım Cuma günü işyeri komitemizden bir üyemiz haksız yere işten çıkarılmıştır. Bunun üzerine üyelerimiz hem Hadımköy’deki hem de Samandıra’daki fabrikalarda ortak şekilde tepkisini göstermiştir.

İstanbul Şube Başkanımız Kazım Doğan’ın öncülüğünde üyelerimiz net ve kararlı bir şekilde firma yönetimini uyarmış, haksız yere işten çıkarılan üyemizin işe geri alınmasını talep etmiş ve firma yönetiminin sendikamızla toplusözleşme sürecinin kısa süre içinde başlaması gerektiğini dile getirmiştir.

Üyelerimizin kararlı duruşu ve sendikamızın görüşmeleri sonucunda olumlu adım atılmış ve işten çıkarılan üyemizin Pazartesi günü işbaşı yapacağı firma yönetimince ilan edilmiştir. Bu haber üyelerimiz tarafından coşkuyla karşılanmış ve üretim normal akışına dönmüştür.