STRATEJİK PLANLAMA VE İSG YÖNETİMİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Eğitim toplantısından genel görünüm
Sendikamız, Konfederasyonumuz DİSK ve Danimarka’dan kardeş örgüt 3F Federasyonu
(Birleşik İşçi Federasyonu) tarafından yürütülen TÜRKİYE’DEKİ (SURİYELİ GÖÇMENLER DAHİL) TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE DERİ İŞÇİLERİNİN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ kapsamında ikinci eğitim toplantıları gerçekleştirildi.
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen proje kapsamında düzenlenen eğitim toplantıları Stratejik Yapılanma ve Politika Geliştirme başlığı altında 12-13 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.
Üyelerimiz arasında yapılan analiz anketleri sonucunda saptanan ihtiyaçlar çerçevesinde
düzenlenen eğitim toplantılarına proje ortağımız 3F’den Uluslararası İlişkiler Direktörü Jensen Nielsen katılarak, Danimarka ve Türkiye’deki uygulamaların karşılaştırmalı değerlendirmesini yaptı.
Jesper Nielsen (3F Uluslararası İlişkiler Direktörü)
İstanbul’daki eğitim toplantısına DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Sendikamızın Genel Başkanı
Kazım Doğan ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Tümka-İş Genel Başkanı Muammer Çiftçiler, sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı M. Ali Başak, Genel Sekreter Celal Aslan, Genel Yönetim Kurulu üyeleri Yaşar Günay ve Savaş Testici, Bursa Şube Başkanımız İncigül Şentürk, Merter Şube Başkanımız Asalettin Arslanoğlu, şube yönetim kurulu üyeleri ve işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.
Kazım Doğan (Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi)
Toplantının ilk bölümünde Jesper Nielsen 3F’nin işleyişini, bir sendikanın kurumsal kimliğini
geliştirmesinde ve kapasitesini arttırmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
Nielsen bu kapsamda yönetici ve temsilcilerimizin oluşturdukları gruplarla atölye çalışması yaptı. Gruplar içinde bulundukları koşullar ve sendikal yapıyı düşünerek SWOT analizi üzerinde çalıştı. Buna göre sendikal hareketin güçlü, zayıf yönleriyle olası tehditler-tehlikeler ve fırsatlar listeleri çıkarıldı. Her grup ayrı ayrı sunum yaptı.
SWOT analizi üzerine atölye çalışması
İkinci bölümde ise Nielsen stratejik planlama bakımından sendikal yapı içindeki kurulların işleyişi, işyeri temsilcilerinin işlevleri ve sendikal başarıya etkilerini ele alan bir sunum yaptı. Sunumun ardından  temsilcilerimiz yine sekizli gruplar halinde başta İSG kurulları olmak üzere yer aldıkları kurullardaki çalışmalarında eriştikleri başarıların hikayelerini anlattı.
Başarılı çalışma örneği üzerine atölye çalışması
İki gün süren toplantının bir başka bölümünde ise Sendikamızın sürdürmekte olduğu İSG projesiyle de bağlantılı olarak işyerlerindeki İSG kurulları, risk analizi, tehlike ve risk faktörlerine ilişkin iki ayrı sunum yapıldı.
Gizem Salman (Tekstil İşçileri Sendikası İSG Uzmanı)
Bu bölümde İşçi Sağlığı ve Güvenliği uzmanları Gizem Salman ve Hacer Ülkü Açıkel Türkiye’deki iş yerlerinin genel koşulları, işkolumuz ve alt sektörlerin (tekstil, hazır giyim ve deri) çalışma koşulları, olası risk ve tehlikeler, meslek hastalıkları ve iş kazalarına ilişkin veri ve yasal yükümlülükleri anlattılar. İşyeri temsilcilerinin dikkat etmesi kural ve unsurlar konusunda bilgi verdiler.
Hacer Ülkü Açıkel (Alfa İSG Uzmanı)
Eğitim toplantısına katılan yönetici, temsilci ve eğitimciler bir arada