SML İŞÇİSİ BİRLİKTE ZORU AŞACAKTIR!

Değerli üyelerimiz,

Sizlerin yoğun gayretleri sonucunda Sendikamız SML Etiket’te toplu sözleşme yetkisi almıştır. İşveren geçerliliği tartışmalı nedenlerle yetkiye itiraz etmiş ve hukuki süreç başlamıştır.

Buna rağmen sendikamız üyelerimizin yararı doğrultusunda süreci kısaltmak için elinden gelen tüm çabayı iyi niyetli bir şekilde göstermiştir.

İşverenin “sorunu uzlaşarak çözelim, itirazı çekeriz” şeklindeki açıklamaları uluslararası bir kuruluş olduğu için ciddiye alınmış ve sizlerin önerileri doğrultusunda bir toplu iş sözleşmesi teklifi sunulmuştur.

6 Mayıs 2019 tarihinde yapılan görüşmede işveren ücret artış hedeflerini en fazla yüzde 16 olarak belirlediklerini açıklamışlardır. Sendikamız ise enflasyon oranın altında bir artışın üyelerimizi yoksullaştıracağını söylemiştir.

İşveren bu tarihten itibaren, sendikanın teklifinin çok yüksek olduğunu, işyerinin kapanacağını ileri süren bir propagandaya başlamıştır.

15 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir görüşme yapılmıştır. İşveren bu toplantıda mahkeme sürecini elinden geldiğince uzatacağını ve yüzde 26 oranında bir ücret artışını yapacağını belirtmiştir.

Bilinmelidir ki mahkeme süreci işverenin değil, hakimin kararına göre belirlenecektir.

Başından itibaren gerçek niyetini saklayan bir işverenin ücret artışı sözüne ne kadar güvenileceği, yapılacak artışın kimlere ve ne oranda yansıyacağı ise belirsizdir.

İşverenin bu düzeyde ücret artışını söyleyebilmesi bile sendikalı işçi gücünün eseridir.

Unutmayın; hemen her işyerinde işverenler sendikalı işçiler karşısında aynı yöntemleri sözleri tekrarlamaktadır: Batarız, işyeri kapanır, herkes işsiz kalır!

Bunlar içi boş iddialardır. Harmancı Etiket’te uzun yıllardır toplu sözleşme vardır ve en düşük ücret düzeyi bile yaklaşık 3.600 TL’dir. Bu ücretler sürmekte olan toplu sözleşme sonucunda 1 Nisan’dan itibaren daha da artacaktır.

Tek başına Harmancı Etiket’in varlığı işverenin iddiaların geçersizliğini ve açıklanan artış oranının ne kadar yetersizliğinin kanıtıdır.

Değerli üyelerimiz;

Sizleri işyeri kapanacak diye korkutarak üyelikten ayrılmanızı isteyenler çıkabilir, ciddiye bile almayın. Bugün size baskı yapanlar, aslında sizlere teşekkür borçludur.

Bundan çok daha zor davalarda verilen kararlar, SML davasının sendikamızın yani sizlerin yararına sonuçlanacağına işaret etmektedir.

İşveren bunu bilmekte ve sendikamızın yetkisi kesinleştiğinde SML işçisini dağılmış olarak yakalamak amacıyla yıldırma politikası izlemektedir.

İşverenin sözlerinin uçup gidebileceğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz, kalıcı olan toplu sözleşme olacaktır.

Bu nedenle kendinize ve birliğinize güvenin, bugünü ve geleceğinizi işverenin tek yanlı keyfine bırakmayın. Birlik içinde her zorluğu aşacaksınız.

Sendika üyeliği sizin yegane güvenceniz ve gücünüzdür.