SML ETİKET İŞYERİNDE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

Sendikamızın 2018 yılında örgütlenerek çoğunluğu aldığı SML Etiket işyerinde uzun süren bir yetki davası süreci yaşanmıştı.

Yargıtay işyerinde toplu iş sözleşmesi için yeterli çoğunluğa sahip sendika olduğumuza karar vermiş ve bu karar doğrultusunda Şubat 2021’de Bakanlığın verdiği yetki ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştı.

60 günlük müzakere döneminin sonunda taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve 27 Nisan 2021 tarihinde 61 maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplu sözleşme ile mevcut ücretlere 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yüzde 21,56 oranında artış yapılmıştır. Temel ücret uygulanan iş tanımlarındaki üyeler için ise yüzde 5’lik ek bir artış getirilmiştir.

Üyelere her ay ayrıca çalıştıkları süreye bağlı olarak kıdem zammı ve ayrıca kıdem desteği ödemesi sağlanmıştır.

Sözleşmede ayrıca ücretlerin yanı sıra doğum, evlenme, ölüm halleri için sosyal yardımların dışında aile yardımı, özel sağlık sigortası desteği, erzak yardımı, çocuk ve eğitim yardımı, çocuksuz çalışanlar için spor yardımı yapılması düzenlenmiştir.

Yıllık ücretli izinler ve yasada tanımlı mazeret izinlerine ek olarak farklı gereksinim duyulan alanlarda ücretli sosyal izinler ve ücretli sendikal izinler belirlenmiştir.

Sözleşmenin tüm üyelerimize hayır olmasını diliyoruz.