SIK RASTLANAN BİR SUÇ; SENDİKAL NEDENLE İŞTEN ÇIKARMA

slam-tekstil

Slam Tekstil’de işten çıkarma yoluyla haklarımız engellenmek isteniyor

Türk Ceza Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu işçilerin sendika üyesi oldukları için işveren tarafından işten çıkarılmasını “suç” olarak tanımlamıştır.

Bu suçu işleyenler hakkından da hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlar belirlemiştir. Buna rağmen, bazı işverenler bu suçu işlemeyi adeta alışkanlık haline getirmektedir.

Yalnızca bir vatandaş ve işveren olarak sorumlu oldukları bu yasalar yönünden değil, aynı zamanda iş yaptıkları başka kuruluşlarla olan sözleşmeleri bakımından da kabul edilemez bu tür yaklaşımlar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Bunun son örneklerinden biri Bursa’da kurulu bulunan ve birçok uluslararası markaya üretim yapan Slam Tekstil’de yaşanmıştır. Üstelik bu işyeri, olarak koymasına rağmen suç işlemekten çekinmemiştir.

Bu işyerinde çalışan işçiler uluslararası sözleşmeler, Anayasamız ve yasalarımız çerçevesinde haklarını kullanarak sendikamıza üye olmuşlardır.

İşveren işçilerin bu iradesine ve tercihine saygı göstermemiştir. Ne yasaların ne de üretim yaptığı uluslararası şirketlerin işçilerin haklarına saygı gösterilmesini zorunlu kabul eden sözleşme şartını görmezden gelmiştir.

Önce 8 işçi ile başlayan işten çıkarmalar devam etmiş, sendika üyelerine yönelik baskı ve yıldırma politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Bu şekilde işçilerin hem örgütlenme hem de toplu iş sözleşmesi hakkı engellenmek istenmektedir.

Sendikamız bu nedenle hukuki ve idari tüm girişimlerle işten çıkarılan üyelerimizin haklarını korumak amacıyla harekete geçmiştir. Hukuk danışmanlarımız işten çıkarılan işçilerle bugün (30 Kasım) bir görüşme yaparak işe iade dahil her türlü adli işlem için harekete geçmiştir.

Bununla birlikte Slam tekstilde işten çıkarılanlar kadar halen çalışmakta olan işçilerin tümünün tek güvencesi sendikamız çatısı altında birleşmek, dayanışmayı güçlendirmek ve yetki sürecini kısaltmak olmalıdır.