Sendikal baskı yapan 4 ustaya hapis cezası

Bursa’da sendikamızın örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğü Öztekstil işyerinde üyelerimiz üzerinde sendikal baskı uygulayan 4 usta aleyhinde sendikamızın Bursa Şube Başkanı Celal Çam ile 29 işçinin savcılığa yaptığı suç duyurusu sonucunda açılan dava 18 Şubat 2014 günü sonuçlandı ve mahkeme söz konusu kişiler hakkında hapis cezası verdi.

Öztekstil fabrikasında üretim sorumlusu ve bant şefi statülerinde görev yapan 4 kişinin üyelerimize karşı uyguladığı sistematik sendikal baskı üzerine sendikamız hem firma nezdinde hem de firmanın üretim yaptığı uluslararası markalar nezdinde girişimlerde bulunmuştu. Söz konusu kişiler bizzat sendikamız tarafından uyarılmış ve yaptıklarının suç olduğu kendilerine belirtilmişti. Ancak bu tutumlarında ısrar etmeleri üzerine Haziran 2013’de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Soruşturma sonucunda açılan kamu davasının ilk duruşması Bursa 7. Asliye Ceza Mahkemesinde 10 Aralık 2013 tarihinde görülmüştür. Davanın ikinci duruşması 18 Şubat günü görülmüş ve şikayetçi tüm üyelerimiz mahkemede hazır bulunarak ifadelerini vermişlerdir.

Davanın sonucunda mahkeme heyeti ilgili 4 usta hakkında sendikal baskı sebebiyle 5’er yıl ertelemeli 5’er ay hapis cezası vermiştir.

Aynı firmaya bağlı BCS işyerinde sendikamızın Bakanlıktan aldığı yetkiye işverenin yaptığı itiraz da sürmektedir. Yerel mahkemenin sendikamıza yetkiyi vermesine karşın işveren süreci Yargıtay’a taşımıştır.

Ayrıca Aralık 2012’de sendikal sebeple işten çıkarılan üyemizin davası ve 14 Haziran 2013’de fabrikanın dışında firmanın güvenlik görevlilerinin saldırısına uğrayan şube başkanımızın açtığı dava da sürmektedir.

GHS Grup bünyesindeki Öztekstil ve BCS işyerlerinde uluslararası tekstil markalarının ve bağımsız denetçilerinin denetimlerinin ardından yasal mahkemeler de sendikal baskıyı tespit etmişler ve ceza vermişlerdir. Mevcut sorunların çözümü ve işyerinde çalışma barışının sağlanması ancak işçilerin sendikal tercihlerine saygı gösterilmesi ve fiilen başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin nihayete erdirilmesi ile mümkün olacaktır.