Sendika hakkı için Emekli-Sen’den imza kampanyası

2565-Emekilerin-sendika-hakki-icin-AIHM-e-acil-cagri

1995 yılından beri sendika hakkı için mücadele eden DİSK / Emekli-Sen, iç hukuk yollarının tıkanmasıyla birlikte AİHM’e gönderilen kapatma ve alacak davasının bir an önce sonuçlandırılması, bir insan hakkı olan sendika hakkının kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması için bir imza kampanyası başlattı.

DİSK/Emekli-Sen’in imza kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.

İmza kampanyası metni aşağıdadır:

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI.

STRAZBURG/FRANSA

Türkiye Cumhuriyeti, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında engeller ile yasakların hiç eksik olmadığı bir ülkedir.

Bu hakların en önemlilerinden olan, sendika hakkını kullanımında, devletten kaynaklı ciddi sıkıntılar var. Kamu otoritesinin keyfi bir şekilde çıkardığı bu engeller nedeniyle, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23/4 fıkrası ile İnsan Hakları Avrupa sözleşmesinin 11. maddesi olmak üzere, Türkiye devleti tarafından, anayasanın 90. maddesine uygun olarak onaylanmış ve taraf olunmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası belgede “herkese” tanınmış olan sendika hakkı özgürce kullanılamamaktadır. Nitekim Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Tüm Emekliler Sendikası (EMEKLİ-SEN) Öğrenci Gençlik Sendikası (GENÇ-SEN) ile bağımsız yargı mensupları sendikası (YARGI-SEN) hakkında mahkemelerce kapatma kararları verilmiştir.

Bunlardan EMEKLİ-SEN 12 Temmuz 1995 tarihinde, Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin milletlerarası sözleşmelerde “herkese” tanımış olan sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını kullanan emekliler tarafından, kurulmuş bir sendikadır. Emekli-Sen kuruluşla birlikte Türkiye’de Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve uluslararası alanda ise Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC)  üyesi Emekli ve Yaşlı Sendikaları Federasyonu (FERPA) üye olmuştur. Sendika kuruluşundan itibaren, engellerle karşılaşmış ve hakkında çeşitli defalar kapatma davaları açılmıştır. Bu davalar genelde sendikanın lehine sonuçlanmış ve lehteki bu yargı kararları kesinleşmiştir. Kesinleşmiş olan mahkeme kararlarına rağmen, kamu otoritesi sendikayı kapattırma girişimlerinden vazgeçmemiş ve dava açmaya devam etmiştir. Kamunun ısrarlı takibi sonucu, sendikanın kurulmasından 12 yıl sonra, 09 Ekim 2007 tarihinde Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, anayasanın 51. maddesine dayandırdığı bir kararla, EMEKLİ-SEN’in kapatılmasına karar vermiştir.

EMEKLİ-SEN’in  temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin yerel mahkeme kararını onaması üzerine iç hukuk yolları tükenmiş ve dosya, 18 Haziran 2008 tarihinde sendika tarafından, bir insan hakkı olan sendika hakkının kullanımının engellenmesindeki ihlalleri incelemek üzere,  mahkemenize gönderilmiş ve mahkemeniz tarafından 31846/08 no ile kayda alınmıştır. Aynı şekilde EMEKLİ-SEN’in üyeleri adına açtığı bir alacak davası da, sendikanın, üyeleri adına dava açma ehliyetine sahip olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş ve dosya 2006 yılında mahkemenize gönderilmiştir. Bu dosya da, 40903/06 başvuru no ile halen mahkemeniz kayıtlarındadır.

Mahkemenizin ilgili Dairesi 2011 yılında iki dosyayı birleştirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin sendikanın iddialarına cevapları ile sendikanın karşı cevaplarını almış ise de dosyalar bu güne kadar sonuçlandırılmamıştır.

Dosyaların sonuçlandırılmamış olması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bu gün sayıları 11 milyonu bulmuş ve insani yaşama olanakları ellerinden alınmış olan emeklileri mağdur eden uygulamalarının devamına yol açmaktadır.

Türkiye gibi insan hakları sicili bozuk olup, örgütlenme özgürlüğünü engelleyici birçok hükmü anayasası ile yasalarında bulunduran bir ülkenin, temel özgürlüklerin kullanımındaki ihlaller için, uluslararası hukuk kurumları tarafından, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması, hakların serbestçe kullanılmasının önünü açacağı bilinen bir gerçektir.

Bizler aşağıda imzası bulunanlar, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve mağduriyetleri herkesin malumu olan 11 milyon emeklinin daha fazla mağdur olmaması için, sendika hakkını serbestçe kullanabilecekleri, düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak olan, mahkemeniz kararının gecikmeden verilmesini önemli bulmaktayız.

Başkanlığınızın konuyu ivedilikle ele alacağı inancıyla saygılar sunarız.