Sanayi sektörlerinde “insanca yaşam” Budapeşte konferansı

ILO ITC (Uluslararası Eğitim Merkezi) ile IndustriALL Europe tarafından sosyal diyalog temalı “IndustriALL sektörlerinde insanca yaşam sonuç konferansı” 7-8 Kasım günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirildi.

DİSK Tekstil Genel Başkanı Rıdvan Budak ile Örgütlenme ve Uluslararası İlişkiler Daire Müdürü Emre Eren Korkmaz davetli olarak konferansa katıldılar. Konferansta Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan gibi Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ile Baltık ülkelerinden çok sayıda sendika temsilcisi yer aldı.

Konferansta projenin sonuç raporu değerlendirildi ve Avrupa Birliği’ne yeni üye ülke ve aday üye ülkelerde çalışma yaşamı ve sosyal diyalog üzerine ülke sunumları yapıldı, sorunlar tespit edildi.

Konferansta Almanya’dan IG BCE sendikasından Wolters mevcut ekonomik tasarruf paketlerine karşı sendikaların sanayi politikasını anlatırken Avrupa Tekstil İşverenleri Sendikası temsilcisi ile IndustriALL Avrupa Genel Sekreter Yardımcısı Luc Triangle sosyal diyalog deneyimlerini ve kazanımları paylaştılar.

8 Kasım günü Avrupa Birliği’nin çalışma ilişkilerini İngiltere’den Labour Research Department’tan Lionel Fulton anlattıktan sonra ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Josef Niemiec de ETUC’un yeni üye ülkeler ve aday ülkelerde ekonomik ve sosyal sorunlara dair yaklaşımını dile getirdi.

Toplantı değerlendirmelerle sona erdi.