Sanayi işçileri için İNSAN ONURUNA YARAŞIR İŞ

Avrupa Birliği’ne yeni üye ve aday ülkelerdeki sanayi sektörlerinde “insan onuruna yaraşır” sorunu Ankara’da düzenlenen uluslararası bir toplantıda ele alındı.

Uluslararası Çalışma Örgütü Eğitim Merkezi’nin (ILO-ITC) koordinatörlüğünde, Sendikamızın da üyesi olduğu Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası’nın (IndustriALL European Trade Union) üyelerinin katılımıyla ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle yapılan toplantı Şubat ayında başlayan bir projenin 4. Bölümünü oluşturuyordu.

19-20 Eylül 2013 tarihlerinde yapılan toplantının açılış oturumu ILO-ITC ve ILO ACTRAV yöneticisi Evelin TOTH’un sunuş konuşmasıyla başladı. Daha sonra IndustriALL ETU yürütme kurulu üyesi Nazmi IRGAT, ILO Türkiye Temsilciliğinden Ozan ÇAKMAK, ÇSGB adına Sadettin AKYIL projeye ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Sunuş konuşmalarının ardından IndustriALL ETU Genel Sekreter Yardımcısı Luc TRIANGLE ve Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) Kadın İşçiler Bölümü Müdürü Carol BRUCE kısa birer sunuş yaptı.

İki gün süren toplantıda, ILO temsilcisi Yasuhiko KAMAKURA, Lastik-İş toplu sözleşme ve eğitim müdürü Üzeyir ATAMAN, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Enstitüsü eski Müdürü Jeff BRIDGESTON, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz ÇELİK, Avrupa Birliği Bakanlığı uzmanı N. Hezar TANRISEVER, ÇSGB ve AB uzmanları tarafından çeşitli sunumlar yapıldı.

Sunumlarda Avrupa ve dünyadaki sendikalaşma eğilimleri, toplu sözleşmeden yararlanma oranlarındaki gelişmeler, sosyal diyalog mekanizmaları Türkiye ile karşılaştırmalı olarak ele alındı. AB mevzuatındaki sistem, ILO emek standartları, Türkiye’deki mevzuatta yer alan sosyal diyalog kurum ve kuruluşları incelendi.

Sendikamız adına Genel Sekreterimiz Muzaffer SUBAŞI ve Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İŞERİ’nin katıldığı toplantı süresince özellikle Türkiye’deki sosyal diyalog sistemi ve kurullar, bunların işlerliği ve toplu sözleşme sürecine etkileri, toplu sözleşme sisteminin sorunları ve yeni yasanın süreç üzerindeki etkileri gibi konular değerlendirildi.

Genel Sekreterimiz Subaşı, toplantıda yaptığı konuşmasında, sendikaların diyaloğa her zaman açık olduğunu ancak hükümetlerin ve işverenlerin bundan kaçındıklarını belirterek, bunun en açık kanıtının yasalarda yer alan sosyal diyalog kurumlarının çalıştırılmaması veya yalnızca yandaş kurumlara açık hale getirildiğini hatırlattı.

Subaşı, yeni yasanın üyelikten toplu sözleşmeye kadar olan süreçte yeni bir hak kazandırmadığını aynı sorunların sürdüğünü buna bir de mahkemelerin uzun sürmesi eklenince  toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısının daha da düştüğünü söyledi. Subaşı, yetkinin belirlenmesinde en kolay ve kısa yolun referandum uygulaması olduğunu savundu.

Toplantıya katılan Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa ÖZTAŞKIN ve Deri-İş Genel Başkanı Musa SERVİ’de yeni yasanın sistemi rahatlatmadığını, aksine işkollarının birleşmesinin de etkisiyle barajların daha büyük sorun olduğuna dikkat çekti.