TÜRKİYE’DEKİ (SURİYELİ GÖÇMENLER DAHİL) TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE DERİ İŞÇİLERİNİN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Mülteci İşçilerin Sorunları
 • Maaşların Ödemesi
 • Eşit işe eksik ödeme
 • İl Göç İdaresi Müdürlüğü nezdinde kayıt sorunları
 • Çalışma izinlerine, sigortasız istihdama ve güvencesizliğe çok sınırlı erişim
 • Kötü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) standartları
 • Teknik ve mesleki eğitim ve öğretime erişim eksikliği
 • Uzun çalışma saatleri
 • Fiziksel İstismar ve cinsel taciz • Ayrımcılık
 • Kadınlara Özel Fırsat Eşitliği Teşviki Yok
Anahtar Proje Faaliyetleri
 • Suriyeli TGL çalışanlarına Adli Yardım Hizmeti Verilmesi (İstanbul ve Gaziantep’te haftada
 • bir veya iki kez iki avukat tarafından doğrudan adli yardım sağlanacaktır)
 • Çevrimiçi adli yardım aracının geliştirilmesi
 • TGL sektöründe işveren dernekleri ve sendikalar (TU’lar) arasında düzenli sosyal diyalog kurulması
 • Paydaşlar arasında uzun süreli bir sosyal diyalog oluşturmak için Suriyeli mülteci işçilerin entegrasyonuna ilişkin tarama çalıştayı ve yuvarlak masa toplantıları
 • Küçük Ölçekli Taşeron KOBİ’ler için Sosyal Uygunluk (SC) Programının Tasarımı
İşverenlerle İlgili Sorunlar
 • Asıl sorun, taşeron olarak hareket eden KOBİ’lerde
 • Belirli büyüklükteki siparişlere ayak uydurabilmek için imalatçılar işçileri suistimal ediyor
Çözüm
 • İşveren dernekleri ile sosyal diyaloğu geliştirmek, insan hakları durumunu ele alan ortak
 • politika önerileri geliştirmek
 • Suriyeli göçmen işçilerin entegrasyonuna ilişkin tarama çalıştayı ve yuvarlak masa toplantıları
 • Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartları konusunda ileri düzey eğitimler
 • Küçük ölçekli taşeron KOBİ’ler için sosyal uygunluk (SC) programı
Proje ortakları
Baş başvuru sahibi: 3F Fælles Fagligt Forbund (Birleşik Danimarka İşçileri Federasyonu)
Ortak: DİSK (Türkiye İlerici Sendikalar Konfederasyonu)
Ortak: Tekstil (Tekstil İşçileri Sendikası)
PROMOTING THE RIGHTS OF TEXTILE, GARMENT AND LEATHER WORKERS INCLUDING SYRIAN REFUGEES IN TURKEY
Problems Of Refugee Workers
 • Payment of Salaries
 • Underpayment for equal work
 • Registration problems vis-a-vis Provincial Directorate of Migration Management
 • Very limited Access to work permits, uninsured employment and precarity
 • Poor Occupational Health and Safety (OHS) standards
 • Lack of access to technical and vocational education and training
 • Long Working Hours
 • Physical Abuse and sexual harassment • Discrimination
 • No Specific Promotion of Equal Opportunities for Women
Key Project Activities
 • Providing Legal Aid Services to Syrian TGL workers (Direct legal aid will be provided once or twice a week in İstanbul and Gaziantep by two lawyers)
 • Development of online legal aid tool
 • Establishment of Regular social dialogue between employers’ associations and trade unions (TUs) in the TGL sector
 • Screening workshop and roundtables on the integration of Syrian refugee workers in order to create a long-lasting Social dialogue among the stakeholders
 • Design of Social Compliance (SC) Programme for Small Scale Subcontractor SMEs
Problems with Employers
 • The main issue is with the SMEs that act as subcontractors
 • In order to keep up with orders of a certain size, manufacturers abuse the workers
Solition
 • Improving the social dialogue with employers’ associations develop common policy proposals addressing the human rights situation
 • Screening workshop and roundtables on the integration of Syrian
  refugee workers
 • Advanced trainings on international standards of occupation healthand safety
 • Social compliance (SC) programme for small-scale subcontractor SMEs

Partners of project

Lead applicant: 3F Fælles Fagligt Forbund (United Federation of Danish Workers)

Partner: DİSK (Progresive Trade Unions Confederation of Turkey)

Partner: Tekstil (Textile Workers Union)