Ören Eğitimi (22-25 Mayıs 2008)

Ören Abdullah Baştürk Tesislerinde yapılan eğitim toplantımızdan notlar

ÖREN’DE EĞİTİM :
“Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.”
22-25 Mayıs 2008 tarihlerinde, yeni çalışma döneminin ilk eğitim çalışmasını da başlattık.
Ve önce “yöneticilere eğitim” diye düşündük…
Genel Yönetim Kurulu üyeleri, şube yöneticileri, işyeri baş temsilcilerinden oluşan 50 kişilik bir grup Genel İş Sendikamızın Abdullah Baştürk Eğitim Tesislerinde buluştuk.

NEDEN EĞİTİM?
Ülkemiz ve sendikal hareketin gündemi oldukça yoğun. Birbiri ardına çok önemli kanunlar parlamento gündemine geliyor. Çok önemli işçi hakları tartışmaya açılıyor…
Böyle bir dönemde, neler olup bittiğini birlikte öğrenmek, birlikte tartışarak ufkumuzu açmaya gayret ettik.
Çünkü; biliyoruz ki yola birliğimiz ve kararlılığımız ile çıkabiliriz ama bilimle-fenle aydınlatabiliriz.
Bunun yolu ise, eğitimdir..

DERSLER BAŞLIYOR!
23 Mayıs ‘ta saat 09.00 tam kadro eğitim salonunda hazırdık.
Genel Sekreter Recep Türkyılmaz açış konuşmasında, örgütü selamladıktan sonra, eğitim ihtiyacının önemine vurgu yaparak, kısa zamanda toparlanmaya başlayan DİSK Tekstil Sendikasının hedefine daha güçlü adımlarla yürümesi eğitimsiz olamazdı diyerek, eğitimin örgütümüzün tüm birimlerine kadar yaygınlaştırılacağını duyurarak kürsüye Genel Başkanımız Rıdvan Budak’ı davet etti.

Genel Başkan Rıdvan Budak; Sendikamızı, bulduğumuz yer maalesef iyi değildir. Ancak kısa süre içinde atılan adımlar Sendikamızı yeniden toparlayarak birlikte ileriye taşıyabileceğimizi gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dedi.
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal süreci de değerlendiren Budak; Siyasal sistemin siyasal hesaplar nedeni ile tıkanma noktasına getirildiğini, ekonomik krizin işyerlerinde derin olumsuzluklar yarattğını, işsizlerin ordusunu daha büyüttüğünü belirten Genel Başkanımız; çalışma hayatının bundan etkilenmemesi olanaksız. Diyerek; 1 Mayıs 2008’de siyasi iktidarın yarattığı saldırı ve şiddet’in demokratik olma iddiasındaki siyasal iktidar için yüz kızartıcı olmuştur. Son genel seçimin üzerinden henüz 1 yıl geçmemiş olmasına rağmen işçi ve emekçiler; “ ben hatayı nasıl yaptım?” noktasına gelmiştir. Dedi.

Önümüzdeki süreçte, kıdem tazminatını hedefleyen sermaye ve siyasal iktidar mutabakatına karşı üç konfederasyonun da bir kez daha iyi düşünmesi ve birlikte hareket etmesi kaçınılmaz olmuştur.” Diyerek. Eğitimi dikkatle izleyerek önümüzdeki mücadele programının çıkartılması ve örgütümüzün büyütülmesi

Eğitime geçildi.
İlk sunum; Araştırma ve Eğitim Danışmanı Tonguç Çoban tarafından yapıldı.

Kısa sürede Avrupa Birliği- Türkiye ilişkilerinin dününe ait değerlendirme yaptıktan sonra, günümüzde AB-Türkiye ilişkilerinin içinde bulunduğu duraklama devrine değinerek; şunları söyledi; üyelik ayrı bir süreçtir ama ülkenin kurucusu olduğu kurumlar ile altına imza koyduğu uluslar arası belgelerin eksiksiz hayata geçmesi gerekmektedir. Bu standartların ülkemizde insan hakları ile birlikte çalışma standartlarına da olumlu etki yapacağı açıktır.
Ancak sendikalarımızın da Avrupa Birliği adına ülkemize gelenleri sadece AKP iktidarının tek yanlı propagandasına teslim etmemesi gerektiğini, belirtti.

Öğle yemeğinden sonra, Eğitimci Hasan Aktaş; 1 Mayıs günü bir oldu-bitti ile parlamentodan geçirilen İstihdam Paketinin neleri içerdiğini, kimin için hangi hakları getirdiğine değindi.
Siyasi iktidarın, istihdam yaratmak gibi toplumun şiddetle beklediği bir program ile ilgili yasa paketine toleranslı yaklaştığını fakat paketin makyaj olduğunu belirtti.
İşsizlik ödemelerinin, fonun kapasitesinin çok altında bırakıldığını, işsizlik fonunun görevi olmadığı halde işsizlik fonundan GAP’a kaynak aktarıldığı, işveren primlerinin işsizlik fonundan karşılanması gibi uygulamaların toplumda gereği gibi tartışılmazken, işçi sınıfımızın tarihsel haklarından olan; işyerlerinde kreş ve spor tesisi kurulması uygulamasına son verildiğini söyledi.

Günün finalini Sendikamız Avukatı Tuncay Kaan yaptı. 2821 sayılı Sendikalar kanunu ve 2822 sayılı TSGLK üzerinde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili, somut olgular temelinde örneklerle bilgi veren Tuncay; Noter koşulunun kaldırılması dışında tasarıda önemli bir değişikliğin söz konusu olmadığını, örgütlenme önündeki engellerin devam ettiğini, üyelik, yetki tespiti, istatistik yayınlama, grev erteleme gibi İLO sözleşmelerine de aykırı bulunan hükümlerin aynen sürdüğünü belirterek mücadelenin sürdürülmesinin zorunlu olduğuna işaret etti.

SIRA DENİZDE
Saat 18’lere doğru ilk gün çalışmaları tamamlandı. Bulunduğumuz “ışıklar sahilinin” karşı yakasında Turkmen efsanesi Sarıkız’ın Kaz Dağları, Mitolojide Tanrı Zeus’un Troyası Kaz dağları vardı. Etkilenmemek mümkün mü?
Bursa-Adana futbol maçı iddialı başladı, iddiasız bitti.
Sahil’de yürüyüş yapan grubun en hızlısı, Rıdvan başkandı.
Akşam yemeğinde, dostluk ve muhabbet vardı,
Yemekten sonra eğitim tesisinin bir çok köşesinde çaylar, kahveler içilirken işyerleri sorunlarımız, sendikal hareket ve ülke sorunları tartışmaların ortak konusuydu.

ALİ TEZELİN SUNUMU
2006-2007-2008 Sosyal Güvenlik Reformu

Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Dönem Başlayabilecek mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu
 Sosyal güvenlik sisteminin KURUMSAL yapısını değiştiren, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” 13.04.2006 günü kabul edildi ve SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı yönetim olarak tek çatı altında 25.11.2006 günü SGK adıyla birleştirildi.
Geçiş Süreci 3-5 Yıl
 Bundan böyle her ilde, (SSK Sigorta İl Müdürlüğü, Bağ-Kur İl Müdürlüğü, -T.C. Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü) yerine bir tane Sosyal Güvenlik İl Müdürü olacak…
 Ayrıca, hemen her ilçede toplam 1700 kadar “Sosyal Güvenlik Merkezleri” kurulacak.
Sosyal Güvenlik Tek Elden
 SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’nın tüm bilgi ve arşiv altyapıları ile bilgisayar sistemleri tek elde toplanacak…
 Sosyal Güvenlik Kurumu tüm kurumlardaki müfettişleri de tek çatı altında toplayarak, Sosyal Güvenliğin Denetimini de etkin hale getirilecek
 Memur, Esnaf, İşçi, Bankacı, Çiftçi, Amele ayrı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olmayacak aralarındaki NORM VE STANDART farklılıkları giderilecekti…
 Memurun, işçinin, esnafın eş ve çocuklarına yapılan ayrım ortadan kalkacak, dul ve yetim aylığı alacaksa hepsi alacak, alamayacaksa hiç biri alamayacaktı…
 Çalışanlar arasında gidilecek hastane, sağlık tesisi, ilaç alınacak eczane ayrımı kaldırılacak herkes eşit şartlarla, eşit miktarda sağlık hizmeti ve yardımı alacak…
 Hizmet almak için Müdürlüklere gitmek devri bitecek, hizmet mahallelere kadar gidecek
Kurumlar birleşti ama kanunlar duruyor…
 Eski SSK’nın uyguladığı, 506 ve 2925
 Eski Bağ-Kur’un uyguladığı 1479 ve 2926 Eski T.C. Emekli Sandığı’nın uyguladığı 5434 ve diğer kanunlarda birlik sağlayacak olan Asıl Reform Bir Türlü Çıkmıyor
Kanunların Birleştirilmesi için;
 Önce, 5489 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 19.04.2006 günü TBMM’ce kabul edildi ama Cumhurbaşkanı yeniden görüşülmek üzere 10.05.2006 günü iade etti.
 Ardından 5510 geldi. TBMM’ye geri gönderilen kanun bu kere, yeniden görüşüldü ve 31.05.2006 günü kabul ederek bu kere 5510 sayılı Kanun olarak 16.06.2006 günü Resmi Gazetede yayınlandı. 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” Cumhurbaşkanınca onaylandı ama aynı zamanda, hem Cumhurbaşkanı hem de 117 CHP milletvekilince Anayasa Mahkemesine taşındı.
 Anayasa Mahkemesi 2007 Ocak ayında yürürlüğe girecek olan yasayı, 22 Aralık 2006 da maddesini iptal ve 6 maddesinin de yürürlüğünü durdurdu.
 5510’u da Anayasa Mahkemesi bozdu. SS ve GSS: Sosyal Güvenlik Reformunun asıl ayağı olan ve uygulama kanunlarında birliğin sağlanması için gerekli olan 5510 sayılı Kanun 2007 yılı ocak ayında yürürlüğe giremedi.
Ne zaman uygulanacak?
Uygulama önce 2007 Temmuza, sonra 2008 Ocak ayına ertelendi. Ardından 2008 Haziran dendi şimdi yasalaştı ve Ekim 2008 günü yürürlüğe girecek…
 Reform da U dönüşü
 -İlk 5510 sayılı Kanun’la işçi, memur ve esnaf arasında getirilen NORM ve STANDART şu an TBMM’deki tasarı da ortadan kaldırılmış…
 Memurlar tamamen emeklilik yönünden eskiye tabi olacak, sadece yeni işe giren memurlar 5510’a tabi olacaklar..
 İşçi ve esnaf ise yeniye…
 Genel Sağlık Sigortası konusunda ise herkes tabi kılınacak
 SGK-SS ve GSS ile… SSK’lıların, Bağ-Kur’luların ve T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin Gerek emeklilik, gerek emekli aylığı ve gerekse sağlık hizmetlerinden yararlanma hak ve borçlarında çeşitli değişimler olmuştur
 İşçilerin Adı 4/a oldu
 Bağ-Kur’lular 4/b ve
 Memurların Adı 4/c
 Yeni sosyal güvenlik kanunu ile işçilere yapılan atıflar 4/a’ya göre (hizmet akdine) çalışanlar olurken, daha önce T.C. Emekli Sandığı’na prim ödeyen kamu görevlilerin adı da 4/c’ye göre, Bağ-Kur’lular da 4/b’ye göre çalışanlar oldu.
Kime Ne Getiriyor
 Sosyal Güvenlik Reformu İşçilere Ne Getirdi?

Topluluk Sigortası Artık Yok
 Halen geçerli olan uygulamada var olan topluluk sigortası yeni kanunda ve Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere bu ülkelere götürülen Türk işçileri de bu Kanunun uygulanmasında geçici görevle yurt dışına gönderilmiş sayılacaklar ama yeni tasarıda bunlar için sadece kısa vadeli ile GSS primi ödenecek… uzun vadeliyi işçi kendisi ödeyecek…
 Noter ve avukatların ÖZEL durumu…
Emzirme Yardımı Muamması
 Daha önce SSK’lılar için doğumdan sonra verilen 50 YTL.lik süt parası yeni kanun ile SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memur ayrımı yapılmaksızın her doğum için sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte biri tutarına çıkarılmıştı yani yaklaşık 1200 YTL. , 2007 yılı Bütçe Kanunu ile asgari ücretin 10’da biri (360 YTL) yapıldı…Şimdi ise SGK Yönetim Kuruluna bırakıldı..
Cenaze Yardımı Tartışması
 2006 yılına göre, SSK’lı vefat ederse ailesine veya cenazeyi kaldıran kimselere 200.50 YTL.,
 -Bağ-Kur’lu vefat ederse 167.87 YTL. Ve Memur vefat ederse 761.90 YTL. para verilmekteydi.
 2007 yılından itibaren reform yani 5510 sayılı kanun yürürlüğe girebilseydi cenaze yardımı parası asgari ücretin (taslak bir diyor) üç katı olacaktı….
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun kararına bırakıldı
Eşlere yok- Kız Çocuklara Çeyiz Yardımı
 Şimdiki uygulamaya göre, T.C. Emekli Sandığı, evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödemektedir.
 SSK ise sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme yardımı olarak vermektedir.
 Bağ-Kur’da ise bu tür bir uygulama yoktur.
Çeyiz Yardımı….
 Yeni Kanun ise ortak bir uygulama olarak, gelir veya aylık almakta iken evlenen KIZ çocuklara iki yıllık gelir veya aylıkları tutarında evlenme yardımı getiriliyor.
 Malüllük Aylığına Hak Kazanma Şartları
 Şimdiki Uygulamada; 3’te 2 oranlı sağlık kurulunun yanında -SSK’dan malülen emekli olabilmek için 506 Sayılı Kanun gereğince; Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması, şarttır.
 Bağ-Kur’dan ise, 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince; 3’te 2 oranlı sağlık kurulunun yanında En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak
 T.C. Emekli Sandığı’nda da, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, görevini yapamayacak durumda olduğunu belirtir raporun yanında, fiili hizmet müddetleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan iştirakçilere malüllük aylığı verilmektedir
Yeni Malüllük Aylığı Şartları
 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’nda malüllük aylığı bağlanabilmesi için farklılık arzeden malüllük aylığı şartı, 5510 ile,
“En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmadan 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,” haline getirilmiştir.
Emekli Aylığı’nın Hesabı Değiştirildi
 Emekli olanların aylık hesaplamasında bugüne kadar SSK, Tarım SSK, Bağ-Kur, Tarım Bağ-Kur ve T.C.Emekli Sandığı ayrı ayrı uygulama yapmaktadır. Her bir kurum ve kanunda ayrı emekli aylığı hesaplama yöntemi vardır. SSK’lı ve Bağ-Kur’lular için 08.09.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile 1978 yılından beri uygulanmakta olan gösterge-katsayı sistemi de 1999 da terkedilmiş ve 2000 yılı ve sonrasında TÜFE sistemli emekli aylığı hesaplaması başlatılmıştır.
2008 den sonra emekli olacaklar
 Şimdi yeni kanun daha da başka bir emekli aylığı sistemi getirilmektedir.
 Bu durumda Tasarı’nın kabul edilmesi halinde 2008 yılı ve sonrasında emekli olan bir SSK’lı (4/a’lı) için…..
 Ü ç Sistemden Gelen Aylık
– 1999 yılı ve daha öncesindeki çalışmaları için gösterge-katsayı sistemi olan son 10 yılın veya son 5 yılın ortalamasına göre kısmi bir aylığı,
– 2000 ile 2007 yılları arasında çalışmaları için TÜFE’li sisteme göre hesaplanan kısmi bir aylığı,
– 2008 ve sonrası için yeni sisteme göre hesaplanan bir kısmi aylığı, olacaktır.
Üç Sistemden Gelen Toplanacaktır
Üç sisteme göre de hesaplanan kısmi aylıkları toplanarak emekli aylığı belirlenecektir.
GÜNCELLEME KATSAYISINA DİKKAT…
 Bugünkü sisteme göre, gösterge tablosundan emekli olan bir SSK’lının aylık bağlama oranı %60 ama tabandan aylık alırsa %70’dir.
 Bağ-Kur’lunun aylık bağlama oranı ise %65’dir.
 T.C. Emekli Sandığı’ndan 25 yıl ile emekli olan bir memurun aylık bağlama oranı ise %75’dir.
Yeni Gelen Oran
 Tasarı ise bütün aylık bağlama oranlarını eşitliyor ve 2015 yılına kadar emekli olanlar için aylık bağlama oranı her yıl için %2,5 (yani 25 yıl için %62,5) ve 2016 yılından itibaren ise bu oran (her yıla yüzde 2) %50 olacak…
 KANUN hemen % 2 demişti ama 3600 günü tamamlayamayanların ilk 3600 günün her 360 günü için yüzde 3…oldu…
Nisan 2008’den Önce İşe Girenler İçin Emeklilik Şartları Değişmiyor
 30.04.2008 gününden önce işe girmiş olanlar için geçerli olan emeklilik yaşları ve şartlarından herhangi bir değişiklik getirilmemiştir.
 30.04.2008 günü ve sonrasında işe girenler için ise 7200 günü tamamladıkları tarihe göre ;

 Nisan 2008 ve sonrasında işe girenler..
7200 günü tamamladıkları güne göre;daha geç yaşlarda emekli olacaklardır…
 1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,
 2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,
 3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,
 4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,
 5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,
 6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,
 7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,
 Yaşlarında emekli olacaklardır.

SGDP (sosyal güvenlik destek primi) Yurtdışına Yok
– Yurtdışı borçlanması ile emekli olanlar, tekrar yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışırlarsa, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alırlarsa veya Türkiye’de sigortalı çalışmaya başlarlarsa aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir.
– Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar için uygulanmaz.
Emekli Olarak Çalışanların Ödeyeceği Sosyal Güvenlik Destek Primi
– Halen uygulamada emekli olduktan sonra çalışan SSK kapsamında (işçi) ise kendisine işverence ödenen ücretin %30’u kadar sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmektedir. Aynı kişi Bağ-Kur kapsamına girecek (vergi mükellefi-şirket ortağı gibi) bir iş yaparsa kendisinden 12 inci Bağ-Kur basamağının %10’u kadar ki (şu an 70 YTL kadar) SGDP alınmaktadır…
Yeni SGDP Oranları
4-A’lılar yani eski SSK’lılar için,
– Yüzde 30 oranı artıyor ve yüzde 1-6,5 İşkazası primleri de alınacak…
Askerlik borçlanması
– Halen askerlik borçlanmasının tutarı her ay için asgari ücretin brüt tutarı dikkate alınmaktadır, tasarı alt ve üst sınır arasında değiştirmektedir.
– Halen oran yüzde 20’si kadardır. Tasarıyla oran yüzde 32’ye çıkmaktadır.
– Ödeme süresi 6 aydır. Tasarıyla 1 aya düşmektedir…

İsteğe bağlı Sigorta
– SSK’ya isteğe bağlı ödeme yapabilmek için halen 1080 gün şartı vardır…
Kanun bu şartı kaldırmaktadır..
Ancak, isteğe bağlıya ödenen süreler 4/b’li gibi (eski Bağ-Kur’lu gibi) değerlendirilecektir
İsteğe bağlılar GSS primi de ödeyecekler…
Kısmi çalışanlar, eksik aylarını isteğe bağlı ödeyebilecek ama bir kısmı 4/c, bir kısmı 4/b olacak…
Devirle emekli aylıklarının durumu
– Devir sonrası, sandıklarca ödenen aylık ve gelirler, 506 ve 5510 gereğince YENİDEN hesaplanır arada fark varsa peşin değer hesabında dikkate alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere ödenmeye devam edilir.
– Devir tarihinden sonra bu kişilerin gelir ve aylıklarının durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemleri sırasında vakıf senetlerine göre yapılacak hesaplamalar ilgili sandıklar veya sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar tarafından Kurum kontrolünde yapılır.
– Devir sonrası, sandıklarca ödenen aylık ve gelirler, 506 ve 5510 gereğince YENİDEN hesaplanır arada fark varsa peşin değer hesabında dikkate alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere ödenmeye devam edilir.
– Devir tarihinden sonra bu kişilerin gelir ve aylıklarının durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemleri sırasında vakıf senetlerine göre yapılacak hesaplamalar ilgili sandıklar veya sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar tarafından Kurum kontrolünde yapılır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS)
Sağlık Finansörleri
 İşçiler için hem çalışırken hem emekli olunca SSK,
 Serbest meslek mensuğları için hem çalışırken hem emekli olunca Bağ-Kur
 Kamu görevlileri için çalışırken Kurumları, emekli olunca T.C. Emekli sandığı
 Yeşil kartlılar için genel bütçe…
 1) Eski SSK’lılar ve memurlar
 2) Eski Bağ-Kur’lular
 3) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,
 4) Vatansızlar ve sığınmacılar,
 5)SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’ndan gelir-aylık alanların tümü…
Fakirler-Yeşil Kartlılar
Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, ( Bu aile; aynı hane içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşur.)
Kapsam dışındakiler
 Özel banka-borsa emekli sandıkları kapsam dışındadır…ama bu grup çalışanı ve emeklileri 3 yıl sonra kapsama gireceklerdir…
 Ülkemizde 1 yıldan daha az süreli kalan yabancılar…
 Milletvekilleri
 Olağanüstü hal bölgesindeki güvenlik ve MİT mensupları
GSS’nin Hizmet Kapsamı
 Koruyucu ve zararlı madde bağımlılığını önleyici
 Teşhise yönelik tetkik, tahlil…
 Tedavi edici
 Diş tedavileri
 Protez ve ortezler
GSS’nin Hizmet Kapsamı Dışındakiler
– Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri.
– 18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,
– Korucu ve bağımlılığı önleyici sağlık hizmetleri,
– Hamilelik ve doğum için verilen sağlık hizmetleri,
– -Doğal afet, savaş, grev-lokavt, hallerinde herhangi bir ön şart olmaksızın sağlık hizmetleri derhal verilir.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları
30 günlük prim
Diğer hallerde sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için;
 a) Emekliler ve yakınları hariç hastanelere başvurulduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,
 b) Eski adıyla Bağ-Kur’lu yeni adıyla 4/b’lilerin, 30 günlük prim ödeme süresinden başka ayrıca başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,
 İsteğe bağlı sigortalıların ve yabancı uyrukluların yukarıda sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, şarttır…
Geçişlerde 30 gün şartı aranmaz
 Eş ve çocukların çalışması….
 GSS gereğince bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkanların genel sağlık sigortalısı olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi 30 günlük prim ödeme süresi aranmaz.
İşten çıkış-işyeri kapanışında sağlık hizmeti süresi
 GSS sigortalısı (a-b-c) sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.
Belgelendirme süresi
 GSS’lilerin normal zaman ve şartlarda sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden birinin göstermeleri zorunludur.
 Acil hallerde bu süre acil halin sona ermesinden sonra başlar.
Katılım payı alınması
 -Ayakta muayenelerden 2 YTL katılım payı alınır bu rakam 5 katına kadar arttırılabilir. Her yıl YDO kadar arttırılır.
 – Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile (asgari ücretin yüzde 75’ini aşamaz)
 – Ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan yüzde 10 ile yüzde 20 arasında kalmak şartıyla SGK’ca belirlenir.
Katılım payı alınamayacak haller
 Kim olursa olsun;
 a) İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri.
 b) Tabii afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri.
 c) Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden katkı payı alınmaz.
 Katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri
 Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve hayati önemi haiz ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleriyle verilen sağlık hizmetleri ile organ, doku ve kök hücre nakliyle ilgili sağlık hizmetlerinden,
Katılım payı alınmayacak kişiler
 1- İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerle EŞLERİ
 2- Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 3- Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 4- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
 5- Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,
 6- Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar,
 7-Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden katkı payı alınmaz.
GSS Prim oranı
 Normal de yüzde 12,5 olup yüzde 5 çalışan, yüzde 7,5 işveren payıdır.
 İstisnalar için yüzde 12’dir.

GSS’ye Geçiş Süreci
 GSS gereğince, sağlık hizmeti sunucularının sigortalılık kontrolü ve diğer provizyon işlemlerini elektronik ortamda yapmaya başlaması için gerekli altyapının kurulmasına kadar, sağlık bilgilerinin yazılı olarak tutulmasına başlanır ve sağlık belgesinin veya sağlık karnesinin SGK’ca verilmesine devam edilir.

18 yaşından büyük Kızların durumu
 GSS’nin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları bu Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır. Ancak durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bu Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenir

GENEL BAŞKAN TEKRAR KÜRSÜDE
Eğitim çalışması, Genel Başkan Rıdvan Budak’ın kapanış konuşması ile sona erdi.
Budak; eğitime katılanlara, katkı verenlere ve tüm emeği geçenlere Tekstil Sendikası adına teşekkür etti.
Usulca, işimizin gereğini yapacağız. Herkes üstüne düşeni eksiksiz yapacak. Geriye bakarak zaman yitirme hakkımız yok.
Üyelerimiz için, çocuklarımız için yarınları yaşanası kılabilmenin mücadelesini vermek gerekiyor.
Bunun için herkesi Tekstil sendikamızı, daha güçlü , daha etkin, daha çok sözü dinlenen bir sendika haline getirmek için omuz omuza vermeye, fikir üretmeye, iş üretmeye çağırıyorum.