DİSK TEKSTİL

Bakanlar Kurulu’nun bugün (26.01.2018) Resmi Gazete’de yayınlanan kararıyla metal işkolunda üç sendikanın almış olduğu grev kararları ertelenmiştir.

Mevzuatın pratik uygulamasında erteleme kararları, fiilen grevin yasaklanması anlamına gelmektedir.

Sürecin grev aşamasına kadar gelmesinde işveren sendikası MESS’in kabul edilemez teklifleri ve uzlaşmaz tutumu temel neden olamuştur.

MESS’e bu cesareti veren, OHAL süresince alınan hemen tüm grev kararlarının Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmiş (yasaklanmış) olmasıdır.

Metal işçilerinin haklı taleplerinin karşılığı yasaklama olmamalıdır.

Grev her işçinin olduğu gibi metal işçilerinin de ekmek mücadelesinin ayrılmaz bir parçası, temel hak ve özgürlüklerinin olmazsa olmaz koşuludur.

Unutulmamalıdır ki işçilerin gelirleri artmadan gerçek anlamda ne ekonomi büyük ne de toplum refahı yükselir.

Tekstil İşçileri Sendikası olarak bu haksız ve adaletsiz kararı protesto ediyor, tüm metal işçilerinin haklı ve meşru mücadelesini destekliyoruz.

Tekstil İşçileri Sendikası