Meslek hastalıkları eğitimi

Üretim ve üretim süreçleri bakımından işkolumuzdaki birçok iş alanı tehlikeli ve çok tehlikeli işler listesinde yer almaktadır.

Bu durum bir yönüyle iş kazaları ve diğer yönüyle ise meslek hastalıkları konusunda çalışanların gerekli ve yeterli bilgilendirilmelerinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Meslek hastalıkları ülkemiz açısından bir sorun odağı oluşturmaktadır. Çünkü bu alanda yeterli tanı olmaması hangi hastalıkların meslekten kaynaklandığı sorusunu doğurmakta ve kimi zaman uzun tartışmalara neden olmaktadır.

İşkolumuzda hemen her süreçte kimyasalların da kullanıyor olması, başta solunum yolları olmak üzere birden fazla organımızın farklı boyutlarda etkilenmesine yol açabilmektedir.

Sendikamız, üyelerimizin işyerlerindeki solunum ortamı, gürültü ve kullanılan hammadde ve yarı mamullerin olası etkilerini de dikkate alarak bir eğitim kampanyası başlatmıştır.

İNSEV ve Temiz Giysi Kampanyası ile birlikte sürdürülen ön hazırlıkların ardından ilk eğitim 18 Mayıs 2017 tarihinde Çerkezköy’de gerçekleştirilmiştir.

Trakya bölgesinde örgütlü olduğumuz işyerlerinden temsilci veya işyeri İSG kurulu üyelerinin katıldığı eğitim toplantısı başarıyla tamamlanmıştır.

İşçi sağlığı alanında uzun yıllardır yoğun emek harcayan İNSEV Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, genel olarak meslek hastalıkları hakkında bilgi vermiştir. İlerleyen bölümlerde ise toplantıya katılan temsilcilerimizin işyerlerinden alınan ölçümler ve kullanılan kimyasallar üzerinden olası hastalıkları ve bunlara karşı alınması gereken önlemler konusunda sunum yapmıştır. Kılıçaslan, meslek hastalıkları konusunda dünya örnekleri ile Türkiye pratiğini de karşılaştırmıştır.

Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu üyeleri Celal Aslan ve Savaş Testici’nin hazır bulunduğu eğitim toplantısına ayrıca Temiz Giysi Kampanyası Avrupa Koordinatörü Bego Demir de katılmıştır. Demir, bir süre çalıştığı kot kumlama işinde yakalandığı slikozis hastalığı üzerinden kendi deneyimlerini de paylaşmıştır.

Yoğun ilgiyle izlenen ve sorularla, deneyim aktarımlarıyla zenginleşen eğitim toplantısı tüm katılımcıların beğenisini kazanmıştır.

Bu konudaki eğitim çalışmalarımız yine işyeri örnekleri temelinde diğer bölgelerimizde de yapılacaktır.