Leroy Merlin grevi kazanacak

Fransız yapı marketi Leroy Merlin’de Sosyal İş Sendikasının başlattığı grev 3 Ekim’den bu yana başarıyla sürmektedir. Hakları ve gelecekleri için Bursa ve Ankara’daki iki mağazada greve çıkan ve AVM’lerdeki ilk grevi gerçekleştirerek tarih yazan, işçi sınıfının mücadele ufkunu genişleten Sosyal İş Sendikamızı ve yiğit Leroy Merlin işçilerini kutluyoruz.

DİSK-Tekstil olarak Leroy Merlin işçilerinin yanındayız. Başta Bursa şubemiz olmak üzere sendikamız bir bütün olarak Leroy Merlin işçilerine en sıcak dayanışma duygularını iletmekte ve zaferden emin olduğumuzu vurgulamaktadır.

Ülkemizde yıllardır işçilerin haklarının yalnızca kağıt üzerinde kaldığını savunuyorduk. Artık sermaye kesimleri buna da tahammül etmemekte ve kağıt üzerindeki haklar da silinmek istenmektedir. Çalışma Meclisi’ndeki tablo bunu açığa çıkarmaktadır. Sendikal baskıya ve kölece çalışma koşullarına karşı grev ve direnişlerin arttığı ve toplumsal muhalefetin Haziran’dan bu yana yükseldiği bir dönemde Leroy Merlin işçileri haklı grevini gerçekleştirmektedir. Nasıl ki THY işçileri grevde ısrar ediyorsa, Darphane ve tekstil işçileri grevle kazanıyorlarsa, nasıl ki Birleşik Metal İş, Deri İş, TÜMTİS, Nakliyat İş sendikaları direnişler gerçekleştiriyorlarsa, Sosyal İş üyesi Leroy Merlin işçileri de sömürüye ve baskıya karşı gelecekleri için direniyorlar.

Yaşasın sınıf dayanışması!