L20 ZİRVESİ PEKİN’DE TOPLANDI

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 19 ülkesi ile AB ülkelerinin birleşiminden oluşan G20 zirvesine alternatif olarak düzenlenen L20 (Emek 20) zirvesi 11-13 Temmuz 2016 tarihlerinde toplandı.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUF) öncülüğünde Çin’in başkenti Pekin’de toplanan L20 zirvesine aralarından Türkiye’nin de bulunduğu G20 ülkelerindeki işçi federasyon ve konfederasyonları katıldı.

“Yeni Ekonomik Büyüme Modelleri” gündemiyle yapılan zirvede; nitelikli istihdam, mesleki eğitim, dijitalleşmenin istihdama etkileri, iklim değişikliği, sendikalar haklar gibi çeşitli konular ele alındı

Konfederasyonumuz DİSK’in Genel Başkanı Kani Beko, “istihdamın geleceği” başlıklı konferansta bir konuşma yaptı. Beko konuşmasında Türkiye’deki taşeron, kiralık işçilik vb. gibi işçilerin haklarını kısıtlayan, işçilerin örgütlenmesine engeller üreten, toplu iş sözleşmelerinden yararlanmalarını sınırlayan uygulamalara değindi.

Beko ayrıca şunları söyledi: “21. yüzyılda insan onuruna yakışır çalışma koşullarını hayata geçirmeliyiz. Taşeronlaşma ve kiralık işçilik gibi uygulamaları ortadan kaldırmalı herkes için güvenli ve güvenceli iş sağlamalıyız. Teknolojiyi çalışma koşullarını ve demokrasiyi geliştiren bir araç haline getirmeliyiz. Çinli dostlarımızın dediği gibi ‘karanlığa küfretmek yerine bir mum yakmalıyız’. İşçi hakları için ülkelerimizde ve uluslararası düzeyde mücadele etmeliyiz.”

Zirve sırasında, ITUC ve ETUC heyetleri, G20 zirvesi nedeniyle Pekin’de bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile de bir araya geldi. Toplantıya DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Aslan da katıldı.

Emek 20 zirvesinde ele alınan konular daha sonra bir sonuç bildirgesi haline getirilerek, G20 zirvesine emeğin talepleri olarak sunuldu.

DİSK Genel Başkanı Beko istihdamın geleceği panelinde

Resim 1 Panel

ITUC, ETUC heyetleri ÇSGB Süleyman Soylu ile görüşüyor

resim1