Küresel Ulusal İzleme Komiteleri Toplantısı

Üyesi olduğumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) ile H&M arasındaki Küresel Çerçeve Anlaşma (GFA) çerçevesinde oluşturulan Ulusal İzleme Komiteleri (NMC) toplantısı 10-12 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşti.

IndustriALL Global Union, IF Metall (İsveç) ve H&M tarafından Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh kentinde düzenlenen toplantıya Türkiye, Bangladeş, Myanmar, Kamboçya, Endonezya Ulusal İzleme Komiteleri üyeleri ile henüz komitesi olmayan Hindistan ve Pakistan’dan temsilciler katıldı.

Ulusal İzleme Komitelerinde H&M, IndustriALL ve üyesi ulusal sendikaların temsilcileri yer almakta birlikte kararlaştırılan kısa ve orta vadeli programların yaşama geçirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Türkiye NMC içinde H&M ve IndustriALL ve işkolumuzdaki 4 üyesi; Tekstil, Teksif, Öziplik-İş ve Deriteks temsilcileri yer almaktadır. 

Küresel NMC toplantısının açılış konuşmalarının ardından ilk oturumda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü uzmanı Christopher Land-Kazlauskas temel haklar konusunda ön bilgileri verdi.

Bu sunumun sonrasında Ulusal İzleme Komitelerinin (NMC) anlaşmazlıkların çözümünde izleyecekleri yöntemlere yönelik hazırlanan taslak belge tartışmaya açıldı.

İşyerlerindeki çeşitli düzeylerde ortaya çıkacak sorunlara müdahale, konuları ele alma ve çözümlenmesine yönelik öneriler NMC üyelerince incelenerek, her ülke taslak metne ilişkin görüş ve önerilerini sundu.

Toplantının ikinci gönünde H&M Adil Yaşam Ücreti Zirvesi yapıldı. Eski bir tekstil fabrikasından dönüştürülen Factory etkinlik merkezindeki zirveye NMC üyeleri ile tedarik zincirleri, akademisyen, gazeteci, sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan 200’ün üzerinde temsilci katıldı.

Çok sayıda oturumdan oluşan ve yaşam ücretini farklı açılardan ele alan toplantıda çeşitli konularda sunumlar yapıldı. Sunumlar arasında ise katılımcılardan oluşturulan grupların katılımıyla üç temel konu üzerine panel ve tartışmalar gerçekleştirildi: İşyerinde diyalog, ücret yönetim sistemleri ve Eylem, İşbirliği ve Dönüşüm (ACT) projesi. Tüm tartışmalarda ortaya çıkan temel sonuç; adil yaşam ücretinin belirlenmesinde en iyi çözüm yolunun taraflarca birlikte kararlaştırması oldu.

Küresel NMC toplantısının üçüncü gününde ise ILO uzmanı Christopher Land-Kazlauskas Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel standartları ve küresel çerçeve sözleşmeler konusunu değerlendirdi.

Günün ikinci sunumunu OECD Tekstil ve Hazır Giyim, Yatırımlar bölümü politik danışmanı Jennifer Schappert yaptı. Schappert tekstil ve hazır giyim sektöründeki tedarik zincirlerinin sorumlulukları, sorumlu iş davranışları için “due dilingence” ve küresel çerçeve sözleşmelere ilişkin OECD sistemini anlattı. Sunumunun ardından ise NMC üyeleriyle 3 ayrı örnek dava üzerinden sistemi ilişkin değerlendirme yapıldı.

Toplantının ikinci bölümünde ise NMC temsilcileri 2018 yılı içinde yaptıkları çalışmalarına ilişkin özet raporlarını sundu. Türkiye NMC adına IndustriALL temsilcisi Şeyda Çelikel ve H&M temsilcisi Yüksel Sendan yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

2019 yılında yapılacak ILO Genel Kurulu’nda ele alınacak işyerinde taciz ve şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlıkları süren uluslararası sözleşme ve tavsiye kararı çalışmaları da dikkate alınarak NMC’lerin 2018 yılı çalışmaları ve 2019 yılı hedefleri değerlendirildi.

Küresel NMC toplantısı, grupların 2019’ya ilişkin kısa ve uzun erimli hedefleri, çalışma programlarına ilişkin görüş ve önerilerine yönelik çalışma ile sona erdi.

Türkiye NMC rapor sunumu
ILO Temsilcisi Christopher Land-Kazlauskas
İşyerinde Diyalog
Adil Yaşam Ücreti Zirvesi
OECD Temsilcisi Jennifer Schappert
Türkiye NMC grubu