KÜRESEL SENDİKADAN DAYANIŞMA VE BİRLİK ÇAĞRISI

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) Yürütme Kurulu 20 Kasım 2020 tarihinde Covid-19 küresel salgını başta olmak üzere gündemindeki konuları görüşmek için çevrimiçi (internet ortamında) toplantı yaptı.

Küresel salgının küresel tedarik zincirlerinin ne kadar savunmasız olduğuna dikkat çekilen toplantıda bu zincirlerin en alt basamaklarında çalışan işçiler için sonuçların korkunç ve dramatik olduğu vurgulandı. Dünyanın dört bir yanındaki sendikaların bu sonuçlarla mücadele ettiğine ve örgütlü mücadele ile kazanım elde edileceğine işaret edildi.

Jörg Hofmann (IndustriALL Global Union ve IGMetall Başkanı)

Küresel Sendika ve IG Metall (Almanya) Başkanı Jörg Hofmann toplantının açılışında yaptığı konuşmada ucuz işgücü ve çevreye saygısızlığın (doğa talanı) sürdürülebilir olmadığına değinerek şunları söyledi:

“Salgın dünya çapında eşitsizlikleri keskinleştirdi. İşçiler hayatta kalma konusunda endişeli. Bu durumla IndustriALL olarak mücadele etmemiz gerekiyor. IndustriALL servetin daha adil dağılımı için savaşmaya devam edecek.”

ABD seçim sonuçlarını memnuniyetle karşılayan Hofmann, bu seçimle dünyanın her yerindeki sağcı popülistlere güçlü bir mesaj gönderildiğini belirtti.

IndustriALL Yürütme Kurulu, Belarus’taki bağımsız sendikalarla dayanışma amacıyla hazırlanan bir kararı kabul etti. Bu kararla şiddete son verilmesi, yeni ve adil seçimler için tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması, işten atılan tüm işçilerin işe iade edilmesi ve protestoculara acımasızca saldıranlar hakkında cezai kovuşturma yapılması çağrısında bulunuldu.

Kemal Özkan (Genel Sekreter Yardımcısı, Valter Sanches (Genel Sekreter) ve Atle Høie (Genel Sekreter Yardımcısı)

IndustriALL Genel Sekreteri Valter Sanches’in sunduğu raporda, yeni oluşturulan IndustriALL Brezilya çatısı altında farklı imalat sektörlerinden 10 milyon işçinin bir araya getirdiği belirtildi.

Sanches farklı kıta ve ülkelerdeki mücadeleler, iktidarların işçi haklarına yönelik antidemokratik saldırıları ve bunlara yönelik tepkileri özetlediği rapordu şu unsurlara dikkat çekti:

“Sendikal haklara saygı gösterilmesi gerekiyor. Çalışma ve insan haklarıyla ilgili bağlayıcı BM belgelerine (kararlarına) ihtiyacımız var. Fransa örneğinde olduğu gibi çok uluslu şirketler ve onların küresel tedarik zincirlerini hesap verebilir kılmak ve sorumlu tutabilecek bir denetim düzenlemesinin daha fazla ülkede yaşama geçirilmesine ihtiyaç var.”

Valter Sanches küresel salgın ve ortaya çıkan gelir eşitsizliği artışına da değinerek şunları dile getirdi:

“Bu yıl servetlerini 4 trilyon ABD Dolarından fazla artıran ‘salgın vurguncuları’, küresel sendikaların önerdiği gibi evrensel bir sosyal koruma fonunu finanse edebilecek bir refah vergisi ödemelidir. Normalleşme(iyileşme) için; sağlık ve bakım endüstrisine öncelik vermeli, altyapı oluşturmalı, erişilebilir yüksek hızlı internet sağlamalı, üretim dokusunu korumalı ve yeşil iyileşme dediğimiz şeyi sağlamalıdır.”

Toplantıda küresel salgının aile içi şiddetin artmasını da beraberinde getirdiğine dikkat çekilerek Kadın Komitesi tarafından önerilen, aile içi şiddete meydan okunması ve işverenlerin çalışma yaşamındaki aile içi şiddetin etkisini hafifletmek için önlem almalarını sağlama konusunda harekete geçmeye çağıran bir kararı onayladı.

Küresel salgının gelecekteki toplantılar üzerindeki etkisine ilişkin bir tartışmanın ardından, Yürütme Kurulu, IndustriALL Global Union 3. Genel Kurulu’nun Eylül 2021’de çevrimiçi (internet ortamında) olarak yapılmasına karar verdi.