Küresel sendika IndustriALL kuruldu

30 ulusal sendikanın, 50 milyon işçinin temsil edildiği IndustriALL Global Union Kopenhag’da kuruldu.

Aralarında Sendikamız DİSK-Tekstil’in de bulunduğu 30’dan fazla sendikanın temsil edildiği IndustriALL Global Union kuruldu.

50 milyon işçiyi temsil eden daha önce farklı işkollarındaki üç ayrı uluslararası federasyon ITGLWF, IMF ve ICEM’in birleşmesiyle oluşan yeni federasyonun kuruluş genel kurulu 19-20 Haziran 2012 tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da toplandı.

Genel Kurulun açılış konuşmasını İsveç Sosyal Demokrat Partisi başkanı ve IF Metall’in eski lideri Stefan Löfven tarafından yapıldı.
Löfven konuşmasında “Siyasi bir tartışma olduğu yerde, işçilerin sesi duyulmalı ve saygı gösterilmeli” dedi. Löfven’in “hâlâ sizlerden biriyim, her zaman öyle kalacağım” sözleri alkışlarla karşılandı.

Eylem Planı ile ilgili tartışmada sendikanın oluşumu, örgütlenme, sendikal haklar ve yeni liberal kapitalizmden, kadınların temsili, iç demokrasi ve emek hareketinde gençliğin rolüne kadar geniş bir yelpazedeki konular ele alındı.

UNITE’den Tony Burke “Hedefimiz üye sayısını iki katına çıkararak 100 milyon işçiye ulaşmalı” dedi.

USW’den Leo Gerard “Saldırgan politikalarla mücadele edebilmek için küresel bir yapının oluşturulması önemlidir” diyerek birliğin önemine dikkat çekti.

NUM’dan John Ndeutepo’nun şu sözleri tartışmalarda yankılandı; “Bizler zayıflık konusuna çok daha önem vermeliyiz böylece daha güçlü olabiliriz, işte Küresel dayanışmanın anlamı budur.

Genel Kurul güvencesiz çalışmaya karşı mücadele, İspanyol madenciler ve Fiji sendikacılarla dayanışma kararları alındı. Delegeler ayrıca oybirliğiyle Eylem Planı’nı, Tüzüğü ve yeni küresel sendikanın oluşturulması üzerinde siyasi anlaşmaya benimsediler.
Böylece, IndustriALL tarihinde başladı.

IndustriALL Global Union’un 60 kişilik yönetim kuruluna Batı Avrupa-Güneydoğu bölgesini temsil etmek üzere Türkiye’den Mustafa Kumlu (Tes-İş) ve yedek yönetim kurulu üyeliklerine ise 2012-2013 ve 2015-2016 dönemleri için Nurettin Akçul (T. Maden-İş), 2013-2014 dönemi için Abdullah Karacan (Lastik-İş), 2014-2015 dönemi için Ferudun Tankut (Özçelik-İş) seçildi.

Ayrıntılı bilgi için; www.industrial-union.org