Kıdem tazminatımıza, emeklilik hakkımıza sahip çıkıyoruz!

Konfederasyonumuz DİSK, 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin yıl dönümünde İstanbul, Kartal’da miting düzenliyor.

15 Haziran 2019, Cumartesi günü yapılacak miting, saat 17.00’de başlayacak.

Miting nedeniyle yayınlanan DİSK’in Sesi Özel Sayı’nda ülkemizdeki ekonomik krizin etkisini artırdığına, işsizlikte Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığına, zamların ücretlerimizi erittiğine dikkat çekiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından ilan edilen “dönüşüm adımları”nın işçi haklarına yönelik ciddi tehlikeler içerdiği vurgulanıyor.

Bu tehlikelerin kıdem tazminatının fona devredilmesi, bireysel emeklilik sigortasının zorunlu hale getirilmesi, vergi yükünün işçilere, emekçilere yayılması olduğu belirtilerek şu talepler sıralanıyor;

  • Kıdem tazminatımıza saygı göster,
  • Ücretimizi nasıl değerlendireceğimize ancak biz karar veririz,
  • Fon demek yağma demektir.

DİSK’in Sesi’nde şu çağrı yapılmaktadır:

“Yaklaşık yarım asır önce DİSK’in kapatılması girişimlerine karşı ayağa kalkan işçi sınıfı 15-16 Haziran 1970’te yaşamı durdurmuş, alanları doldurmuş, sendikalarına ve örgütlenme haklarına sahip çıkmış işçiler haklarını direne direne savunmuştu.

İşçi sınıfı haklarına el uzatıldığında neler yapabileceğin bu şanlı direniş ile gösterdi. Dün sendikal haklar için ayağa kalkan işçi sınıfı, bgün de haklarına sahip çıkmak için birleşecek ve mücadele edecektir.

Kıdem tazminatı ve emeklilik hakkımız başta olmak üzere tam haklarımız için birliğimizi pekiştirelim, mücadelemizi büyütelim.”

HAK-HUKUK-ADALET İŞÇİLERLE GELECEK!

Afiş
Bildiri ön
Bildiri arka
15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi 49. Yıl Logosu
Sosyal medya çağrısı