KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA!

18 Ocak 2016)

Konfederasyonumuz DİSK tarafından alınan karar doğrultusunda “Kıdem Tazminatı İş Güvencemizdir, Dokunma!” kampanyası düzenlenmiştir.

18 Ocak, Pazartesi günü Şişli Meydanı’nda yapılan basın açıklamasıyla başlayan kampanya ile Hükümetin kıdem tazminatı ve çalışma hayatına ilişkin yapmayı planladığı bazı düzenlemeler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve işçilerin taleplerinin iletilmesi hedeflenmektedir.

DİSK tarafından yapılan açıklamada; Hükümetin girişimlerinin işçilerin işten çıkarılmasını kolaylaştıracağı, kıdem tazminatını almanın güçleşeceği, kıdem tazminatının fona devredilmesiyle fonun geçmişte olduğu gibi yağmalanmaya açık olacağı vurgulanmıştır.

DİSK çözüm olarak şu görüşleri savunmaktadır:

  1. Mevcut yasaya (1475 sayılı yasanın yürürlükteki 14. Maddesi) bir cümle koyarak, bir yılın altında çalışanlara da kıdem tazminatı ödenmesi sağlanmalıdır.
  2. İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazminatını devletin ödemesi ve işverenden haciz yoluyla tahsili sağlanmalıdır.
  3. İflas halinde bankaların, devletin değil işçilerin alacaklarının ödenmesi öncelikli ve imtiyazlı hale getirilmesi gerekmektedir.
  4. Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere ağır yaptırımlar getirilmelidir.
  5. 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan “kıdem tazminatı tavanı” kaldırılmalıdır.
  6. Sendikal barajlar, örgütlenmenin ve grev hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Örgütlü işçinin kıdem tazminatını gasp etmek mümkün olmayacaktır.Şişli basın açıklaması (18 Ocak 2016)Gaziantep etkinliği (8 Şubat 2016)
  7. Kartal yürüyüşü (10 Şubat 2016)
  8. Konya etkinliği (5 Şubat 2016)
  9. DİSK tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ayrıca bir de imza kampanyası başlatılmıştır.

 

10 Şubat 2016

5 Şubat 2016

8 Şubat 2016

9 Şubat 2016