KBB Tautmann’da yetki tamam, görüşmeler başlayacak

Sendikamızın yeni örgütlendiği KBB Tautmann işyerinde toplu iş sözleşmesi yetkisi için yapılan başvuru sonuçlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplu iş sözleşmesi yetkisinin Sendikamıza verildiğine ilişkin belge 24 Haziran’da 2014 tarihinde taraflara gönderildi.

Sendikamızın yetkisinin kesinleşmesinden sonra, sunulacak toplu iş sözleşmesi teklifi taslağı, işyerindeki üyelerimizin de katıldığı bir toplantı ile belirlendi.

Bu arada Sendikamızın adını bile bilmeyen işveren avukatları, yetkinin kesinleşmiş olduğunu göz ardı eden ve mahkemeye itiraz ettiklerini ileri süren bir yazı ile sürecin durdurulmasını istedi.Sendikamız yasaların verdiği yetkiyi kullanarak süresi içinde toplu iş sözleşmesi teklifi ve ilk toplantı çağrısını 31 Temmuz’da noter kanalıyla işverene gönderildi.


İşveren avukatları, bu yazımızı da Yasa’ya uygun olmayan aynı gerekçelerle itiraz etti.

İşten çıkarma ve baskı politikasının sonuç vermediğini gören işveren, hukuku kullanarak üyelerimizin toplu iş sözleşmesi hakkını engelleme çabası içinde girmiştir.
Sendikamız, üyelerinden aldığı güçle, KBB’deki örgütlülüğünü en kısa zamanda toplu iş sözleşmesiyle sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarılan üyelerimiz de işe iade davalarını açmış ve örgütlenmenin yanı sıra hukuk mücadelesini başlatılmışlardır.