KBB Tautmann işvereni sendika, toplu sözleşme isteyeni işten çıkarıyor

Ankara’da faaliyet gösteren ve hastaneler için özel ekipman üreten K.B.B Sağlık Hizmetleri A.Ş.’de işçiler sendika üyesi oldukları için cezalandırılmaktadır.

Sendikamızın işyerinde toplu iş sözleşmesi için çoğunluk tespiti belgesini almasının ardından, üyelerimiz işveren tarafından gruplar halinde işten çıkarılmaktadır.

Tautmann markasıyla “medikal alanda insan merkezli ürün” geliştirdiği iddiasındaki şirket, o ürünleri yaratanların en temel hakkına ise saygı göstermemektedir.

Şirketin kurucusu, bir hekimdir. Hekim olmanın en önemli etik değeri, insana saygı gösterilmesidir. Ancak bu işyerinde, insan ve hakları yok sayılmaktadır.

Şirketin kurucusu, ODTÜ gibi, bir eğitim kurumunda yönetimsel adalet sistemi üzerine dersler vermektedir. Ama kendi kurduğu işyerinde, adaletten uzaklaşmaktadır.

Bu derslerinde müzakerenin önemini anlatmaktadır, iş kendi iş yerine geldiğinde müzakere yapmaktan kaçmaktadır.

Sonuç olarak KBB Tautmann, söylediği ile yaptığı tutmayan bir şirket olarak karşımıza çıkmaktadır.

Önce 2 işçiyle başlayan işten çıkarmalar, dün akşam saatlerinde çıkarılan 5 işçi ile 17’ye ulaşmış durumdadır.

Bu durum artık saygı göstermenin ötesine geçmiş açık bir şekilde işçi haklarına karşı düşmanlığa dönüşmüştür.

İşveren bilinçli bir şekilde işçileri sendikasızlaştırmak amacıyla her yolu denemektedir.

Üyelerimiz, işverenin bu hukuk ve hak tanımayan tutumu nedeniyle, işyeri önünde protesto gösterileri düzenlemektedir.

İşe giriş ve çıkışlarda yaptığımız etkinliklerle, işten çıkarmaların durdurulması ve sendika-toplu sözleşme hakkımıza saygı gösterilmesini talep etmekteyiz.

İşçilerin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/pages/KBB-Tautmann-Sendikali-I%C5%9F%C3%A7iler/541952722598146?sk=timeline

kbb-isciler-1

kbb-isciler-2ler