Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) Genel Sekreteri Valter Sanches, 25 Kasım, kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için uluslararası gün nedeniyle üye sendikalara bir mesaj yayınladı.

Sanches gönderdiği mesajında şu görüşleri dile getirdi:
“Çalışma yaşamında cinsel şiddet ve taciz ciddi bir insan hakları ihlali olarak varlığını sürdürmektedir.

Kadınlar kurbanların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu sorun tüm işkollarını ve işleri etkilemektedir. Küresel sosyal medya kampanyası -#MeToo- çalışma yaşamında eyleme geçmenin ne kadar acil ve önemli olduğunu göstermiştir.

IndustriALL, yaklaşık bir yıldır sanayi işkollarında kadına yönelik şiddete karşı kampanya yürütmektedir.

Guy Ryder (ILO Genel Müdürü) son toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’na sunduğu raporda, çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddetin yaygın ve kabul edilir olduğunu, işe girmek ve işini sürdürmek, ücret, terfi, iş değiştirmek isteyen çok sayıda kadının bunlara katlanmak zorunda bırakıldığını belirtmişti. Doğrudan kurbanlara yapılan zararlara ek olarak, işyerindeki kadınlar için rahatsızlık ve yaygın düşmanlık yaratılmaktadır.

Şiddet ve taciz işin bir parçası değildir.

25 Kasım’da harekete geçelim. Sendikalar kadınlara yönelik her hangi bir şiddet ve taciz yaşanmadan güçlü bir tepki mesajı vermeli, taciz ve şiddeti yok etmek için kararlılıklarını göstermelidir.

Hali hazırda 100 dolayında IndustriALL üyesi “İşyerinde ve Sendikada Kadına Yönelik Şiddet Hayır” taahhüdü vermiş durumdadır. Diğer birçoğu da bu mücadelemizi açık şekilde desteklemektedir.

IndustriALL ayrıca üyelerini, ulusal merkezleriyle birlikte, Uluslararası Sendikala Konfederasyonu (ITUC)’nun bir toplumsal cinsiyet ve şiddete güçlü bir şekilde odaklanmış bir ILO sözleşmesi ve tavsiye kararının alınmasını önermesi amacıyla teşvik etmektedir.

Haziran 2018 tarihinde yapılan son Uluslararası Çalışma Konferansı’nda ILO Standartları Belirleme Komitesi, çalışma yaşamında şiddeti ve tacizi önlemeye dönük gelecekteki çalışma araçlarının oluşturulması konusunda bir tartışmayı başlatmıştır.

Uluslararası Çalışma Örgütü İşçi Grubu ve ITUC, gelecek Uluslararası Çalışma Konferansı’ndaki ikinci tur tartışmalarda bunların sonuçlarının başarılı bir şekilde sunulacağına inanmaktadır.

Hükümetlerin çoğunluğu da yeterli bir sözleşme ve tavsiye kararını desteklemektedir. Ayrıca yeni sözleşmenin ve tavsiye kararının toplumsal cinsiyet temelli şiddete odaklanması ve altında yatan nedenleri ele alması gerektiğini de kabul etmektedirler.

Bununla birlikte önemli zorluklar devam etmektedir. Hükümetlerin destek düzeylerinin korunması ve düzenlemelerin içeriğinin sulandırılmaması için hala güçlü bir kampanyaya ihtiyaç bulunmaktadır.”

Sanches’in mesajında söz edilen IndustriALL sendika taahhütnamesi 1 Ocak 2018 tarihinde Sendikamız adına Genel Başkanımız Kazım Doğan tarafından da imzalanmış ve IndustriALL Genel Sekreteri Valter Sanches’e gönderilmiştir.

Taahhütnamenin tam metni aşağıda sunulmuştur:

IndustriALL Küresel Sendika Taahhütnamesi:

Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize HEM İŞYERİMİZDE, HEM DE SENDİKAMIZDA HAYIR!

Özellikle cinsel taciz biçimindeki şiddet, kadın işçilerin tüm dünyada yaşamlarını ciddi bir biçimde etkilemektedir. Kadına yönelik şiddet, kadınlara yönelik insan haklarının bir ihlalidir. Bu durum aynı zamanda, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine de bir engel teşkil etmektedir.

İşyerinde kadınlara yönelik şiddet, işçilerin haklarını, güvenliğini, sağlığını ve onurunu etkileyen temel bir sendikal konudur.

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN HİÇ BİR BİÇİMİ KABUL EDİLEMEZ!

 • Bu bağlamda sendikamız aşağıdaki taahhütleri yapmaktadır:
 • Kadına yönelik her türlü şiddet ve taciz konusuna ilişkin kamuoyuna açık bir karşı duruş sergileyecek, cinsiyetçilik ve şiddeti devam ettiren tüm tutum ve eylemleri kınayacağız;
  Bu konuyu, kendi sendikamızda bir öncelik haline getirecek, bu hakların ihlalini önlemek ve mücadele etmek için gerekli kaynakları tahsis edeceğiz;
 • Sendikamız üyelerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının farkındalığını arttırarak, sendikamız içerisinde kadına saygı ilkesini teşvik edecek, işyerinde ve sendikamızda şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasının önemi konusunda eğitim verilmesini sağlayacağız;
 • Üyelerimizi, özellikle kendi iş yerlerinde olmak üzere, kadına yönelik şiddet ve taciz konularında aktif olarak duruş sergilemeye teşvik edeceğiz;
 • Kadına yönelik şiddeti önleme ve mücadele amaçlı kampanyalar düzenleyeceğiz;
  Hükümetlerin, kadınları şiddete karşı koruyucu yasalar çıkartmalarını ve uygulamalarını talep edeceğiz;
 • İşverenlerin işyerindeki her türlü şiddet ve taciz yöntemlerine karşı politikalar geliştirmelerini ve şiddet uygulamalarının kadına karşı yıkıcı etkileri konusunda çalışanlarının farkındalığının arttırılmasını ve ortadan kaldırılmasının önemini öne çıkartmalarını isteyeceğiz;
 • İşverenlerin, kendilerine ait işyerlerinde ve tedarik zincirlerinde kadına karşı her türlü şiddeti önlemek ve buna karşı mücadele etmek için somut politika ve prosedürler geliştirmelerini ve işyerinde kötü muamele veya saldırıya maruz kalmaları durumunda kadınların lehinde güvenli mekanizmalar kurmalarını talep edeceğiz;
 • Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, kadınlara yönelik şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik konuları taleplerimiz kapsamına alacağız.

Notlar:

IndustriALL Global Union Union Say No To Violence sayfası için tıklayınız.

ILO Ending violence and harassment in the world of work (İş yaşamında şiddetin ve tacizin sonlandırılması) raporu için tıklayınız.

ITUC kampanya araçları sayfası için tıklayınız.